Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Industribelysning - 

  LED gör arbetsplatsen säkrare, smartare och mer hållbar

  Bättre belysning ger bättre resultat


  För att behålla en stark ställning inom industrin måste kostnaderna för de olika processerna detaljgranskas. Industribelysningen kan utgöra upp till 80 % av energikostnaderna för ett lager så det gäller att det är så energi- och kostnadseffektivt som möjligt. Mer långvarig och energieffektiv LED-belysning från Philips kan göra stor skillnad för slutresultatet genom lägre driftkostnader tack vare mindre nertid och lägre energiförbrukning, tryggare personal på arbetsplatsen och ökad produktivitet.

  Reducera kostnaderna

  Lägre energiförbrukningen med kostnadseffektiv LED-belysning och kontroller 

   

  Skär ner på kapitalkostnaderna med hjälp av Light as a Service eller Philips Circular Lighting

   

  Planera avbrott och underhåll för att minska störningar och nertid

  Optimera driften

  Förbättra medarbetarnas produktivitet och optimera arbetskostnaden genom att förbättra arbetsförhållandena

   

  Förbättra kundlojaliteten genom bättre tillverkningsresultat

   

  Framtidssäkra arbetsgolvet med enkel zonindelning utan att ändra belysningsarmaturen

  Förbättrad hälsa och säkerhet

  Uppfyll nationella och internationella säkerhetsstandarder

   

  Skapa en säker arbetsmiljö genom att ha välbelysta arbetsgolv

   

  Se till att medarbetarna mår bra med LED-belysning av hög kvalitet

  Förbättra hållbarheten  

  Mindre koldioxidavtryck genom lägre energiförbrukning

   

  Minimera miljöpåverkan genom bättre effektivitet, färre misstag och mindre spill

   

  Uppfyll alla nationella och internationella energi- och miljöförordningar

  Våra system inom industribelysning

  Belysning för industri och logistik blev nyligen lite smartare

  GreenWarehouse

  För logistik- och produktionsutrymmen med medelhögt/högt i tak

  Höghöjdsarmaturer

  För produktionsområden med låg takhöjd

  Kapslade armaturer

  För HACCP och renrumsutrymmen

  Vattentäta armaturer för renrum

  En enkel LED-lösning som passar alla utrymmen

  CoreLine-sortimentet

  Philips Lighting för industrin
  Bättre säkerhet för medarbetarna, hållbarhet och bättre avkastning på investeringen

  Professionella tjänster

  Belysningsinsikter och anpassad design

  Professionella tjänster

   

  Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

  Tjänster under livscykeln

  Förläng livslängden för belysningen

  Tjänster under livscykeln

   

  Belysningens infrastruktur är en av organisationens mest värdefulla och viktiga tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

  Managed Services

  Resultatbaserad prestanda för belysningen

  Managed Services

   

  Varför inte outsourca hela belysningsinfrastrukturen så att du inte behöver bekymra dig överhuvudtaget? Managed Services tar hand om det åt dig – från initial design och installation till problemfri drift och underhåll. Vi kommer även att ta hänsyn till ekonomisk hållbarhet och hjälpa till att minimera koldioxidavtrycket.

  Managed Services
  Resultatbaserad prestanda för belysningen på industrianläggningar

  Standard Managed Services

  Problemfria besparingar med resultat

  • Anpassad belysningsplan som optimerar resultatet
  • Sänk kostnader för energi, underhåll och värdeminskning
  • Problemfri och garanterad drift av belysningen
  • Utbildning och detaljerad dokumentation för dig och personalen

   

  DEWA ville spara energi utan att störa arbetsflödet. Vår lösning gav omedelbart 68 % lägre energiförbrukning för belysningen.

  Light as a Service

  Ingen investering i förväg

  • Betala för ljuset du använder i stället för att köpa belysningsutrustning
  • Fast månads- eller årsavgift
  • Optimera avkastning på investeringen utan underhålls- eller utbyteskostnader

  Philips Circular Lighting

  Bäst i hållbarhetsklassen med element för cirkulär ekonomi

  • Utrustningen kommer från speciellt utvecklade, hållbara produktlinjer, designade för återanvändning och återvinning
  • Minimera koldioxidavtryck och materialspill
  • Förbättra ert hållbarhetsomdöme och er märkesimage

   

  Hos Bruynzeel Storage Systems är CSR en huvudprioritet. Så för att spara pengar och energi outsourcade de belysningshanteringen till Philips.

  Tjänster under livscykeln
  Förläng livslängden för industribelysningen

  Grundpaket

  Skydda investeringen

   

  • Regelbundna kontroller av anläggningens belysningssystem inklusive uppdateringar av programvara
  • Få grepp om möjliga problem och åtgärda dem tidigt med förebyggande underhåll
  • Fjärrassistans direkt från Philips under arbetstid och snabb support vid eventuella problem

  Premium Package

  Problemfri drift

   

  • Fast årsavgift ger bättre kontroll på kassaflödet
  • Tjänstabonnemanget inkluderar arbete och material 
  • Välutbildade servicetekniker tar hand om åtgärder och förebyggande underhåll på plats

  För att du ska kunna koppla av, förenkla hantering av kontoret och ha bättre kontroll på byggnadens belysningskostnader inkluderar Premium Package allt som finns i grundpaketet – plus:

   

  • Fast årsavgift ger komplett täckning för hela kontoret
  • Arbete och material (reservdelar och/eller utbyte av fungerande produkter) ingår i händelse av fel
  • Välutbildade servicetekniker gör felavhjälpning och förebyggande underhåll på plats för att kontorets belysning ska fungera på bästa sätt
  • Tillval: Dataanalys och systemoptimering

  Premium+ paket

  Optimera prestanda

   

  • Databaserad analys, inklusive rapporter, insikter och rådgivning, fastställer hur belysningen används och hur behoven förändras med tiden

  Optimera hur utrymmet används på plats

  Upptidkontroll (tillgång till belysning)

  Energiförbrukningsrapporter

  Övervakning av efterlevnad av belysningsstandarder för industrin

  • Ständig optimering av anläggningens belysning med planerad service, uppdateringar och förbättringar
  • Fortlöpande utbildning för medarbetarna
  • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices Portal

  Professionella tjänster
  Belysningsinsikter och anpassad design för industrin

  Gransknings- och designtjänster

   

  Bra belysning gör lagerlokaler och andra industriområden säkrare och mer produktiva. Philips kan genomföra en detaljerad granskning av anläggningens belysning. Vi hjälper till att bedöma din nuvarande utrustning vad gäller energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort på golvet och vilka ljusnivåer olika funktionella zoner har.

  Våra specialister bearbetar den data som samlas in vid granskningen på plats för att ta fram en ny, optimerad belysningsplan för anläggningen. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, från en total renovering till en snabb efteranpassad LED-installation som ger minimala störningar. Den nya designen fastställer rätt ljus för alla arbetsområden på anläggningen, från lagerutrymme till monteringslinje och ser till att det blir bra avkastning på investeringen.

  Rådgivningstjänster

   

  Uppdatering av belysningen kan förbättra säkerheten på golvet och produktiviteten på anläggningen väsentligt – dessutom ger det stora energibesparingar. Rådgivningstjänsterna hjälper dig ta fram en belysningsplan som optimerar driften och uppfyller säkerhetsstandarder för industrin.

  Philips är en långsiktig partner för belysning. Vi ger de bästa möjligheterna att förbättra kvalitet på belysningen på lagret eller på arbetsplatsen för maximera den effektiva användningen av tillgängligt utrymme. Kvaliteten på belysning påverkar även medarbetarnas välmående och förbättrar effektiviteten i produktionen.

  Så här har andra optimerat sin industribelysning

  Projekt:
  DEWA-kraftverket
   

  Projekt:
  Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

  Projekt:
  DB Schenker
   

  Projekt:
  Bruynzeel
   

  Inspirerad?

  Kontakta vårt lokala kontaktcenter
  för frågor och mer information