Modernisering av belysningssystem

Philips fabrik – Pila, Polen

Philips fabrik i Pila, Polen

42 % energibesparingar och bättre arbetsförhållanden för medarbetarna tack vare moderniseringen med Pacific LED!

Philips fabrik – Pila, Polen
Verksamheten hos Signify Lighting Poland är en del av bolagets internationella strukturer. Vi insåg att om vi vill vara ett exempel för andra organisationer måste vi bevisa att vi inte bara tillverkar produkter av hög kvalitet, utan att vi även kan hantera kostnaderna på ett effektivt sätt.
– Marek Huzarewicz, VD för Philips lighting Poland SA
Philips fabrik – Pila, Polen

Kundutmaningen

Syftet med moderniseringen var att öka fabrikens arbetseffektivitet, vilket inte bara ledde till påtagliga ekonomiska fördelar, till följd av funktionen, utan även förbättrade arbetsförhållandena för medarbetarna.

Rätt belysning

I den nya belysningsinstallationen ingick Pacific LED WT460C-armaturer som ersatte de tidigare konventionella lösningarna. Den nya produktkvaliteten och den höga belysningseffektiviteten möjliggör drift dygnet runt, 49 veckor om året utan tekniska driftstopp. Jämförelsen mellan den nya produkten och de tidigare armaturerna visar att den nuvarande lösningen uppnår en besparing på upp till 58 % jämfört med den tidigare energiförbrukningen. Dessutom användes Pacific LED WT460C-armaturer för att förbättra belysningens kvalitet på de särskilda arbetsplatserna.

Avkastning på investeringen uppskattas ske inom endast två år. Det genomförda projektet ger inte bara ekonomiska fördelar utan påverkar även miljön positivt genom att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

De nya armaturerna kunde minska bländningseffekterna som var negativa för medarbetarnas ögon, samtidigt som de ökade ljusstyrkan och gjorde ljusets färgtemperatur enhetlig.

Liknande projekt