Skapa effektiva och livskraftiga städer

Spara energi och förbättra trafiksäkerheten i din stad

Komplexiteten i transportinfrastrukturen innebär att det krävs olika typer av belysning för att trafikflödet ska flyta på bra, att människor ska känna sig trygga och att städer kan hålla nere kostnader. Philips LED-gatubelysning är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för dagens städer. Dessutom kan du se till att din stad är IoT-kompatibel med anslutna armaturer som med hjälp av Interact City hjälper dig att utnyttja fördelarna med smart teknik.

Minska kostnaderna

Minska energiförbrukningen med upp till 50 % med effektiv LED-belysning och dedikerad optik för alla användningsområden

Minska underhållskostnaderna med IoT-klara, servicevänliga armaturer

Modulära komponenter och digitala underhållsverktyg möjliggör blixtsnabba underhållsåtgärder

Förbättra upplevelsen

Förbättra gatans estetik och lys upp omgivningen på ett diskret sätt

Förhindra inträngande ljus och se till att belysningen i bostadsområden är till nytta för invånarna

Använd den senaste belysningstekniken för att säkerställa att både förare och fotgängare känner sig trygga och bekväma och inte isolerade

Förbättra hållbarheten

Minska koldioxidutsläppen för en grönare och mer hållbar stad

Bevara natthimlen och skydda fladdermöss genom att använda särskilda ljusrecept för fladdermöss

Framtidssäkra din stads belysning med en uppgraderingsbar infrastruktur

Interact Discover-ansluten belysning

Upptäck ansluten belysning

Hur gör man en stad smartare och mer beboelig? IoT-belysningsprogramvaran Interact City fungerar tillsammans med våra anslutna armaturer och ger dig en robust infrastruktur för att förbättra de stadsrelaterade tjänsterna. Du kan öka invånares säkerhet, göra offentliga platser vackrare och ingjuta medborgerlig stolthet för staden. Interact City minskar också energikostnader och ökar effektiviteten så att du kan återinvestera besparingar i nya Smart city-stadsprojekt.

Belysningstjänster

Belysningstjänster hanteras av Signify. Vi tar hand om belysningen så att du kan ägna dig åt verksamheten. Hitta mer information om dessa tjänster på vår företagswebbplats.

Life cycle services

Ditt företag förtjänar hållbar belysning. Vår support hjälper dig att se till att belysningssystemet fungerar längre.

Managed services

Vi skapar belysningslösningar som skräddarsys efter dina affärsbehov, i enlighet med en tydlig uppsättning huvudprestandaindikatorer.

Andra tjänster

Vi erbjuder skräddarsydd support från början och strävar efter att kombinera din ambition med vår kunskap, vilket ger den bästa lösningen.

Produktfördelar

Vill du ta reda på mer?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.