Säkrare, energieffektiv och mer hållbar

Bättre belysning ger bättre resultat

För att upprätthålla konkurrenskraften måste kostnaderna för de olika processerna detaljgranskas. Belysning kan utgöra upp till 80 % av energikostnaderna för ett lager så det måste vara så energi- och kostnadseffektivt som möjligt. Mer långvarig och energieffektiv LED-belysning från Philips kan göra stor skillnad för slutresultatet genom lägre driftkostnader tack vare mindre nertid och lägre energiförbrukning, tryggare personal på arbetsplatsen och ökad produktivitet. Dessutom kan du se till att din byggnad är IoT-aktiverad genom att använda våra anslutna armaturer i kombination med Interact, så att du kan nyttja kraften av smart teknologi.

Minska kostnaderna

Uppnå lägre total ägandekostnad med LED-armaturer med lång livslängd

Minska kostnaderna för energiförbrukning


Optimera belysningsdesign med ett varierat utbud av ljusflöden och belysningspaket

Förbättrad hälsa och säkerhet

Uppfyll nationella och internationella säkerhetsstandarder


Skapa en säker arbetsmiljö genom att se till att arbetsgolvet är väl belyst

Främja medarbetarnas välbefinnande med LED-belysning av hög kvalitet

Förbättra hållbarheten

Mindre koldioxidavtryck genom att minska energiförbrukningen


Minimera miljöpåverkan med förbättrad effektivitet och mindre avfall

Följ nationella och internationella energi- och miljöbestämmelser

Utforska möjligheterna

För logistik- och produktionsutrymmen med högt/medelhögt i tak

För lager- och logistikutrymmen

För HACCP och renrumsutrymmen

Hyllor för industriella lagerlokaler

Upptäck ansluten belysning

Vill du skapa en smart lager- eller tillverkningsanläggning? Interact Industry arbetar med vår anslutna belysning för att erbjuda en plattform för innovation så att du kan optimera effektiviteten, maximera energibesparingen och förbättra produktiviteten och säkerheten. Våra styrsystem och applikationer för drift ökar värdet av ansluten belysning. Det centraliserade styrsystemet gör att du kan minska driftkostnaderna, spåra efterlevnaden och planera underhåll. Nu slipper du gissa. Interact Industry hjälper dig att fatta rätt beslut baserat på data i realtid.

Belysningstjänster

Belysningstjänster hanteras av Signify. Vi tar hand om din belysning så att du kan ta hand om ditt företag. Hitta mer information om dessa tjänster på vår företagswebbplats.

Professionella tjänster

Vi erbjuder skräddarsydd support från början och strävar efter att kombinera din ambition med vår kunskap, vilket ger den bästa lösningen för dig samtidigt som du skapar mervärde för ditt företag.

Tjänster under livscykeln

Ditt företag förtjänar hållbar belysning. Vår support hjälper dig att se till att belysningssystemet fungerar längre, med allt från att stoppa problem innan de inträffar till snabb fjärrsupport.

Styrtjänster

Vi skapar belysningslösningar som skräddarsys efter dina affärsbehov, i enlighet med en tydlig uppsättning huvudprestandaindikatorer.

UVC-desinfektionstjänster

UV-C-ljus är ett känt desinfektionsmedel för luft, vatten och ytor. För att hjälpa till att säkerställa effektivitet och korrekt användning erbjuder vi UV-C-tjänster för projektdesign, planering, installation, drift och underhåll.

Projekt

Fabrik

42 % energibesparingar och bättre arbetsförhållanden för medarbetarna tack vare moderniseringen med Pacific LED.

Dubai Electricity and Water Authority

DEWA:s kraftverk uppnår energibesparingar på 68 % genom att rusta upp sina lokaler med Philips LED-belysning

Produktfördelar

Vill du ta reda på mer?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.