Optimera kontoret och öka medarbetarnas produktivitet

Produktfördelar

Förvandla kontoret till en inspirerande arbetsplats

Förena ett mänskligt synsätt med avancerad teknik för att skapa ett effektivt kontor. Locka och behåll den bästa kompetensen med hållbara lösningar som påverkar dina medarbetares humör, beteende och resultat positivt. Dessutom kan du se till att din byggnad är IoT-aktiverad genom att använda våra anslutna armaturer tillsammans med Interact Office, så att du kan dra nytta av smart teknik.

Optimera driften

Spara upp till 80 % på energi genom att byta till LED-belysning och styrsystem

Hantera användarnas föränderliga behov med flexibel belysning som kan uppgraderas

Använd ett brett sortiment av armaturtyper som passar olika utrymmen

Förbättra resultat

Leverera visuell och emotionell komfort med ljusscener och personliga belysningsrecept

Skapa en hälsosam och inspirerande arbetsplats med naturlig ljusfördelning

Förbättra medarbetarnas produktivitet med LED-belysning som är visuellt behaglig och lämpar sig för en specifik uppgift

Förbättra engagemang och välbefinnande

Förbättra välbefinnande med hjälp av naturliga ljuseffekter

Locka och behåll de bästa medarbetarna med en hälsosam arbetsplats som erbjuder människocentrerad teknik

Stöd dygnsrytmer med dynamiskt justerbar vit belysning som ger rätt ljus vid rätt tidpunkt

Utforska möjligheterna

Optimera utrymmet med sensorer och trådlösa styrsystem

Visa dina sanna färger

Fasaden på kontorsbyggnaden The Edge i Amsterdam

Upptäck ansluten belysning

Underlätta för medarbetarna och minska tiden som går åt för att hitta lediga mötesrum och arbetsplatser. Medarbetarna kan använda programvaran Interact Office för att hitta lediga utrymmen på kontoret, och därifrån kan de själva anpassa belysningen. Använd sedan data om rörelsemönster för att se var och hur medarbetarna föredrar att arbeta, så att du kan se var du eventuellt kan spara energi och utrymme och var du kan effektivisera. Installera ansluten LED-belysning från Philips med inbyggda IoT-sensorer och använd programvaran Interact Office för att effektivisera byggnaden och optimera utrymmet för att skapa ett hållbart smart kontor.

Hälsa och välmående på arbetsplatsen

Vi har blivit inomhusgenerationen. I genomsnitt tillbringar vi mer än 90 % av vår tid inomhus och 36 % av detta spenderas på arbetsplatsen. Men ju mer tid vi tillbringar inomhus, desto mindre utsätts vi för de positiva effekterna av ljus. Till följd av detta får vi inte tillräckligt med näring från naturligt dagsljus för att hjälpa oss.

Vill du veta mer om ljusets biologiska effekter? Vi har tagit fram ett dokument där du kan lära dig mer om ljusets visuella effekt (se bra), känslomässiga effekt (må bra) och biologiska effekt (prestera bra).

Öka trivseln på kontoret genom att använda melanopisk belysning

Öka trivseln på kontoret genom att använda melanopisk belysning

Melanopiskt ljus är den del av det biologiska ljuset som har en viktig roll när det gäller att synkronisera den inre dygnsrytmen med icke-visuella effekter av ljus. Med korrekt utformning av melanopisk belysning i byggnaden uppnår man fördelarna med naturligt dagsljus inomhus, vilket förbättrar den visuella komforten, välmåendet och prestandan. Läs mer om hur du kan öka välmåendet på kontoret genom att använda melanopisk belysning i vår senaste broschyr om melanopiskt ljus.

Utformningen av kontor förändras snabbt. Funktionella arbetsplatser får ge plats åt engagerande och inspirerande miljöer där människors hälsa och välmående prioriteras och främjas. Detta förbättrar inte bara humöret, sömnmönstren och prestandan hos alla på arbetsplatsen, utan det lockar även talanger och ser till att högt värderade medarbetare vill stanna kvar.

Fasaden på kontorsbyggnaden The Edge i Amsterdam

Vikten av belysning i WELL Building Certification

International WELL Building Institute (IWBI) lanserade 2014 WELL Building Standard, ett globalt klassificeringssystem som har utformat för att förbättra hälsa och välmående på arbetsplatsen. 2020 presenterades v2 där man samlade alla tidigare varianter och v2-pilotversionen i en WELL för alla projekttyper. WELL v2 bemöter nya bevis och ändrade folkhälsoproblem och uppdateras kvartalsvis. Läs broschyren om WELL Building Certification om du vill veta mer om hur man kan få poäng för högre certifieringsnivåer.

Belysningstjänster

Belysningstjänster hanteras av Signify. Vi tar hand om belysningen så att du kan ägna dig åt verksamheten. Hitta mer information om dessa tjänster på vår företagswebbplats.

Life cycle services

Ditt företag förtjänar hållbar belysning. Vår support hjälper dig att se till att belysningssystemet fungerar längre.

Managed services

Vi skapar belysningslösningar som skräddarsys efter dina affärsbehov, i enlighet med en tydlig uppsättning huvudprestandaindikatorer.

Andra tjänster

Vi erbjuder skräddarsydd support från början och strävar efter att kombinera din ambition med vår kunskap, vilket ger den bästa lösningen.

Projekt

Kista Entré

Vasakronan sänkte energiförbrukningen i sitt garage i Kista Entré med hjälp av effektiv LED-belysning.

E.ON

Läs om hur kontorsbelysning hjälper E.ON att sätta nya standarder inom hållbarhet

Karolinska Universitetssjukhuset

Ökad trivsel och mindre stress i framtidens kontor på Karolinska Universitetssjukhuset tack vare den ljuddämpande LED-armaturen Soundlight Comfort Ceiling.

Vill du ta reda på mer?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.

Nedladdningar