Bekämpa bakterier med UV-C-ljusdesinfektion

Vi har lärt oss mycket sedan pandemin började. Runt om i världen pågår vaccinationsprogram och man vidtar åtgärder för att skydda människor från konsekvenserna av viruset. Men vi har även insett att vissa metoder är mer effektiva än andra när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar.

Allt fler enas kring att luftburen smitta är den primära vägen för covid-19-smitta. Det innebär att förbättring av inomhusluftens kvalitet och ventilation är ett av de mest effektiva sätten att minska risken för att komma i kontakt med skadliga patogener. Antalet luftbyten per timme (ACH) avgör om inomhusluften är tillräckligt filtrerad med ren luft eller inte.

Förbättra luftkvaliteten

Grundläggande luftventilation kräver upp till 6 ACH för att ge frisk luft, kontrollera luftfuktigheten och minska lukt och koldioxid. Varje luftutbyte minskar dock endast nivån av patogener med 63 %. Det innebär att det inte är så lätt som att bara öppna ett fönster, eftersom det med 1–2 ACH inte eliminerar patogener, även om det påverkar den personliga komforten. En stor ökning av ventilationen till 15–20 ACH är en välkänd strategi för luftdesinfektion när man vill minska patogener till en nivå som ger lägre risk. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är att införa UV-C-luftventilation och klimatlösningar för inomhusluft, till exempel Philips UV-C-armaturer, som skapar de nivåer som krävs för luft- och ytdesinfektion. Vårt test av luftburen UV-C-desinfektion för övre luft visade att 99,99 % av SARS-CoV-2-viruset inaktiverades på bara 10 minuter1 – det motsvarar 50 ACH.

Hur fungerar desinfektion av övre luft?

Grafik för UV-C-desinfektion av övre luft

Utforska kraften i UV-C-teknik

Fotbollen tar poäng mot covid-19: UV-C inom sport

UV-C-belysning har visat sig vara viktig i den pågående striden för att se till att klubbar fungerar och att man kan spela, och de hjälper till att skydda personal och spelare under dessa osäkra tider.

UV-C: en framtid bortom covid-19

Upptäck den enastående kraften i UV-C-belysning när det gäller att desinficera luft, ytor, föremål och vatten för en säkrare framtid bortom covid-19.

Skydda rugbyns största tillgångar: fansen och spelarna

Hos Harlequins är UV-C-lampor för desinfektion vägen till en renare framtid för idrottsarenor.

UV-C-desinfektion: vad du behöver veta

UV-C har bevisats effektivt kunna neutralisera mikroorganismer, inklusive bakterier, mögel och virus, inklusive det virus som orsakar covid-19.

Hur fungerar desinfektion med UV-ljus?

Ultraviolett strålning har tillräckligt med energi för att bryta ned de kemiska bindningarna mellan elektroner och atomer. Det är därför det kan vara skadligt för ögon och hud (solbränna), samtidigt som det är gynnsamt för desinfektion av ytor och rening av luft.

UV-C-desinfektion använder ljus för att bryta ned de kemiska föreningarna i mikroorganismer som bakterier, sporer och virus så att de inte kan föröka sig. Många hundra bakterier har testats under årens lopp och alla svarar på UV-C-desinfektion3 – inklusive olika coronavirus. I laboratorietester minskade Signifys UV-C-ljuskällor SARS-CoV-2-virusets smittbarhet på en yta till under påvisbara nivåer efter så lite som 9 sekunder1. Det är en mycket bra anledning till att UV-C-ljus bör spela en viktig roll i din strategi för att skydda mot covid-19.

Fördelar med UV-C-desinfektionsteknik

Pålitlig

UV-C-teknik har använts i över 40 år1

Effektiv

Alla bakterier och virus som har testats hittills reagerar på UVC-desinfektion2

Snabb

Desinficerar ytor och föremål på bara några minuter

Mångsidig

Kan användas inom många olika områden, till exempel kontor, skolor, butiker och offentliga transporter

Sortiment med Philips UV-C-lampor, armaturer, enheter, styrsystem och tjänster

UV-C-ljusdesinfektion

I över 40 år2har UV-C-strålning varit ett beprövat sätt att desinficera luft, ytor och vatten. Ultraviolett ljus är en typ av elektromagnetisk (EM) strålning som gör att affischer kan lysa och det ger solbränna på sommaren. På EM-spektrumet ligger det mellan synligt ljus och röntgenstrålar och är osynligt för människoögon.

Det hållbara sättet att desinficera

Eftersom UV-C-desinfektion är en fysikalisk snarare än kemisk process behöver du inte hantera, transportera eller förvara giftiga, farliga eller frätande kemikalier, och det uppstår inga kemiska rester. Det är en enkel, hållbar och säkerhetsmedveten lösning som rekommenderas som en del av en omfattande desinfektionsstrategi, tillsammans med desinficering av händer, ytor och föremål med flytande desinfektionsmedel.

UV-C-belysning: användningsområden

Vi har ett komplett sortiment med UV-lampor, armaturer, kammare och styrsystem som är lämpliga att använda för desinfektion av luft, ytor, föremål och vatten, både i bostäder och på arbetsplatser.

UV-C-desinfektion av ytor

UV-C-desinfektion av föremål

UV-lampor för vattenrening

Hitta närmaste återförsäljare, partner eller installatör som är specialiserad på Philips UV-C-belysning för desinfektion

Nedladdningar

Informationsikon

Besök Signify Lighting Academy här för att hitta alla relevanta utbildningsresurser och utbildningar!

Ett varningens ord

UV-C-belysning utgör en minimal risk när den används på rätt sätt. Direkt exponering för UV-C är farlig. Belysningen måste alltid installeras med lämpliga avskärmningar och skydd (till exempel sensorer för identifiering av närvaro eller timers) för att undvika ljusskador och allvarliga skador på ögonen och huden. UV-C-armaturerna för desinfektion som vi tillhandahåller utan sådana skyddsåtgärder är endast avsedda att användas som komponenter i desinfektionssystem som omfattar de skyddsåtgärder som anges i monteringsanvisningar och användarhandböcker, dock ej begränsat till dessa.

Philips armaturer för UV-C-desinfektion får endast säljas av Signify eller behöriga partner, och ska installeras av behörig personal enligt våra strikta säkerhetskrav och rättsliga krav.

Inga av våra UV-C-lampor är certifierade eller godkända som medicinsk utrustning någonstans i världen och ska inte användas som sådan. De ska aldrig användas inom områden eller för aktiviteter som kan orsaka och/eller leda till dödsfall, personskador och/eller skador på miljön. Växter och/eller material som utsätts för högre doser av UV-C kan skadas och/eller missfärgas.

  1. EPA-rapport, ”Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” s. 56 ​
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae reviderad, uppdaterad och utökad av Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns och James R. Bolton. Med tidigare bidrag av Gabriel Chevrefils (2006) och Eric Caron (2006). Med fackgranskning av Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) och Karl G. Linden
  3. Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Rapport tillgänglig på https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8 . UV-C-irradians som användes i denna studie var 0,849 mW/cm 2.
  4. Enligt resultat från ett laboratorietest som utfördes av Innovative Bioanalysis, ett CAP-, CLIA-, AABB-certifierat säkerhetsreferenslaboratorium, i ett rum med tillräcklig luftcirkulation. Mer information finns i rapporten från Innovative Bioanalysis som kan laddas ned via denna länk.