En strimma av hopp för hållbar belysning

Solcellsbelysning är effektiv och kostnadseffektiv

Vet du hur många solcellsdrivna gatlyktor det krävs för att spara tillräckligt med energi för att driva en elbil under ett helt år? 100? 1 000? I själva verket är det endast 15. Föreställ dig nu hur mycket energi du kan spara om sollcellsdrivna gatlyktor installeras i en hel stad.

Solenergi anses allmänt vara den mest effektiva formen av förnybar energi och tekniken gör framsteg varje dag. Philips har en serie produkter som hjälper till att hålla nere energikostnaderna och har en positiv effekt på miljön. Och som du kan se är de potentiella besparingarna något utöver det vanliga.

En ikon för förnybar energi

Förnyelsebar

Solcellsbelysning minskar användningen av fossila bränslen

En ikon som symboliserar energieffektivitet

Energieffektiv

Energibesparingar på upp till 75 %

En ikon som symboliserar en låg underhållsnivå

Minimalt underhåll

Solcellspaneler kan hålla i upp till 30 år

En ikon som symboliserar livskvalitet

Livskvalitet

Avlägsna samhällen kan få ljus dygnet runt

Gatubelysning

EU kan gå över till solcellsdriven gatubelysning

EU kan dra nytta av ren, effektiv belysningsteknik som solcellsbelysning, särskilt under den ekonomiska osäkerheten som pandemin har fört med sig. Läs mer om hur Philips Lighting-produkter är en del av lösningen.

Produktfördelar

Vill du ta reda på mer?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.

Nedladdningar