En ljus plats för inlärning

Kostnadseffektivt, hållbart och smart

Utbildningsinstitutioner fyller en unik funktion i samhället, de är platser för lärande, samhörighet och sammanhållning. I allt från kommunala skolor till universitet kan kostnadseffektiv LED-belysning förbättra inlärningsmiljön, hjälpa eleverna att känna sig trygga på skolområdet och stärka skolans varumärke och rykte. Philips LED-belysning skapar inbjudande utomhusmiljöer och inomhusutrymmen som lockar till koncentration och fokus för att främja utbildningsmålen i dag, i morgon och i framtiden.

Minska kostnaderna

Minska kostnaderna med energieffektiv LED-belysning

Anpassa belysningsnivåer och scheman fjärrstyrt för att sänka energiförbrukningen ytterligare

Schemalägg underhåll för att minimera störningar

Förbättra säkerheten

Enhetlig LED-belysning minimerar skuggor och förbättrar synligheten

Justera ljusnivåerna för att hantera en mängd olika situationer på skolområdet

Fjärrhantering möjliggör snabba reparationer och mindre driftstopp

Bygg varumärket

Förbättra livskvaliteten för elever, personal och besökare

Skilj er från mängden med ett välbelyst skolområde

Förbättra elevernas inlärning och välbefinnande

Förbättra hållbarheten

Stöd gröna initiativ med hållbar LED-belysning 

Minska energiförbrukningen och koldioxidavtrycket 

Använd endast belysning där och när det behövs

Philips lightings tjänster

Professionella tjänster

Belysningsinsikter och anpassad design

Vill du uppgradera din belysning? Vi utvärderar den befintliga installationen med dina behov och önskade resultat i åtanke. Sedan får du tydliga insikter och råd om hur du kan optimera belysningsplanen. Det kan handla om allt från en komplett omkonstruktion till en enkel LED-lösning för eftermontering.

Tjänster under livscykeln

Förläng livslängden för belysningen

Belysningsinfrastrukturen är en av organisationens mest värdefulla och viktigaste tillgångar, så det är en investering du vill skydda. Med rätt underhållsplan och fjärrsupport kan vi hjälpa dig att förlänga produkternas livslängd och optimera deras prestanda, med färre avbrott och mindre oförutsedda kostnader.

Styrtjänster

Resultatbaserad prestanda för belysningen

Varför inte låta någon ta hand om planeringen av hela belysningsinfrastrukturen, så att du får fullständig sinnesro? Våra Managed Services täcker allt från första planeringen till installationen, så att du inte behöver bekymra dig om drift och underhåll. Vi räknar även in ekonomisk hållbarhet och hjälper dig att lämna minsta möjliga avtryck på miljön.

Inspirerad?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information 

Nedladdningar

Mer om belysning för …