Ljus och hållbar LED-belysning för kraftverk

DEWA Power Plants, Dubai, Förenade Arabemiraten

Philips LED-armaturer hjälper DEWA och Etihad ESCO att uppnå energibesparingar med 14 GWh om året, vilket är 68 % av belysningsförbrukningen.

Vår partner tillhandahåller inte bara produkter. ESCO-tjänsten ger expertis och garanti så att produkterna behåller rätt standard under hela DEWA-projektet.
– Asif Khan, Operations Manager, Etihad ESCO
Dubai Electricity and Water Authority
Dubai Electricity and Water Authority
Dubai Electricity and Water Authority

Kundutmaningen

Eftermonteringen av kraftverket Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hade som mål att kraftigt minska energiförbrukningen och att göra Dubais uppbyggda miljö till ett ledande exempel på energieffektivitet för regionen och världen. DEWA behövde en lösning som inte bara skulle ge hållbar belysning och energibesparingar, utan även erhålla en eftermontering som inte skulle störa anläggningens drift.

Rätt belysning

Vi hade dubbla fokus: att få rätt belysningslösningar för att ge behagliga luxnivåer – samtidigt som det fanns ett fokus på att minska energiförbrukningen och utveckla en hållbar belysningslösning för planerna under hela den långa projekttiden. Dessutom var vi tvungna att kunna garantera energibesparingarna och belysningsnivåerna.

Vi garanterade luxnivåer i alla utrymmen och åtog oss att genomföra underhåll och skötsel på alla nya LED-belysningssystem under de kommande fem åren. Därför genomförs årliga kontroller och mätningar av alla armaturer och luxnivåer. Om någon montering inte uppfyller garanterade belysningsnivåer vidtar vi åtgärder och eventuell felaktig armatur byts ut. Mätningarna övervakas av vårt dedikerade serviceteam som kontinuerligt övervakar driften för att säkerställa att garanterade energibesparingar och luxnivåer uppfylls under hela projektets gång.

Styrtjänster

Vi erbjuder kompletta, heltäckande lösningar från början till slut – snabbt, kostnadseffektivt och med minimala störningar för din verksamhet. Du behöver inte ta itu med en mängd leverantörer eller entreprenörer. Och om du redan har ett team på plats kommer vi att arbeta tillsammans med dem för att se till att allt går enligt planerna.

Liknande projekt