Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Säkrare, energieffektiv och mer hållbar

  Bättre belysning ger bättre resultat


  För att upprätthålla konkurrenskraften måste kostnaderna för de olika processerna detaljgranskas. Belysning kan utgöra upp till 80 % av energikostnaderna för ett lager så det gäller att det är så energi- och kostnadseffektivt som möjligt. Mer långvarig och energieffektiv LED-belysning från Philips kan göra stor skillnad för slutresultatet genom lägre driftkostnader tack vare mindre nertid och lägre energiförbrukning, tryggare personal på arbetsplatsen och ökad produktivitet. Dessutom kan du se till att din byggnad är IoT-aktiverad genom att använda våra anslutna armaturer i kombination med Interact Industry så att du kan dra nytta av smart teknologi.

  Reducera kostnaderna

  Uppnå lägre total ägandekostnad med LED-armaturer med lång livslängd

   

  Sänk kostnaderna för energiförbrukning

   

  Optimera belysningsdesign med ett varierat utbud av ljusflöden och belysningspaket

  Förbättrad hälsa & säkerhet

  Uppfyll nationella och internationella säkerhetsstandarder

  Skapa en säker arbetsmiljö genom att ha välbelysta arbetsgolv

  Se till att medarbetarna mår bra med LED-belysning av hög kvalitet

  Förbättra hållbarheten

  Sänk koldioxidavtryck genom att minska energiförbrukningen

   

  Minimera miljöpåverkan med förbättrad effektivitet och mindre avfall

   

  Följ nationella och internationella energi- och miljöbestämmelser

  Utforska möjligheterna

  För logistik- och produktionsutrymmen med högt/medelhögt i tak

  För lager- och logistikutrymmen

  För HACCP och renrumsutrymmen

  Upptäck ansluten belysning

  Intresserad av att skapa en smart lager- eller tillverkningsanläggning? Interact Industry arbetar med vår anslutna belysning för att erbjuda en plattform för innovation så att du kan optimera effektiviteten, maximera energibesparingen och förbättra produktiviteten och säkerheten. Våra styrsystem och applikationer för drift ökar värdet av ansluten belysning. Det centraliserade styrsystemet gör att du kan minska driftkostnaderna, spåra efterlevnaden och planera underhåll. Nu slipper du gissa. Interact Industry hjälper dig att fatta rätt beslut baserat på data i realtid.
  Hyllor för industriella lagerlokaler

  Belysningstjänster


  Belysningstjänster hanteras av Signify. Vi tar hand om belysningen så att du kan ägna dig åt verksamheten. Hitta mer information om dessa tjänster på vår företagswebbplats.

  Projekt

  Viktiga fakta om produkten

  Vill du ta reda på mer?

   

  Kontakta ditt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.