Ett helhetsgrepp om Kvarnholmsförbindelsen

Kvarnholmsförbindelsen förenar det skärgårdsnära Kvarnholmen med Nacka stad. Philips har levererat kompletta belysningslösningar med styrbart LED-ljus till både den nya tunneln och bron.

Kvarnholmsförbindelsen, Nacka

Kvarnholmen

Kvarnholmsförbindelsen förenar det skärgårdsnära Kvarnholmen med Nacka stad. Philips har levererat kompletta belysningslösningar med styrbart LED-ljus till både den nya tunneln och bron.

Tunnel-Lighting-Philips-LED-TotalTunnel
Tunnelbelysningen har ett avancerat styrsystem som anpassar belysningen efter väderleksförhållandena.
- Mikael Jansson, belysningsansvarig för gatubelysningen i Nacka kommun
Kvarnholmsförbindelsen förenar det skärgårdsnära Kvarnholmen med Nacka stad. Philips har levererat kompletta belysningslösningar med styrbart LED-ljus till både den nya tunneln och bron.

Utmaningen

När Kvarnholmen skulle exploateras behövdes det fler tillfarter och utfarter från halvön. En helt ny förbindelselänk mellan Kvarnholmen och väg 222, Värmdöleden, byggdes. Vägtunneln genom Ryssbergen är 310 meter lång och bron till Kvarnholmen är 190 meter. Nacka kommun ville skapa en trygg och trafiksäker miljö samt få enenergieffektiv belysning med så få negativa miljöavtryck som möjligt. De ville också ha en anläggning med låga underhållskostnader.

Den rätta lösningen

Philips levererade en komplett belysningslösning till tunneln, TotalTunnel, med 115 linjära tunnelarmaturer FlowLine BGB330 samt det webbaserade styrsystemet TunneLogic. I TunneLogic ingår styrdator MCU (Master Control Unit), DGG´s (DALIGroup Gateways) och photometrar. Dessutom ansvarade Philips för programmering, driftsättning och avprovning med egen personal. Nacka kommuns eget övervakningssystem Scada har dockats ihop med Philips system.

TunneLogic

TunneLogic

TunneLogic är vårt dedikerade styrsystem och övervakningssystem för tunnlar som utvecklats specifikt för LED-teknik. Vårt styrsystem är enkelt att installera, driftsätta, använda och underhålla. Det ger kunden säker styrning och övervakning av belysningssystemet.

Förenar Kvarnholmen med Nacka stad

Minskar riskerna på vägen med ljus

Team

Mikael Jansson

Gatubelysningsansvarig,
Nacka kommun

Klas Gustafsson och Jessica Johansson

Lighting designers
ÅF Lighting

Mats Paulsson

Key Account Manager,
Philips Lighting

Tommy Törnqvist

Key Account Manager,
Philips Lighting

Liknande projekt