Belysningslösningar -Rätt ljus på rätt plats i hela Sala kommun

Intelligent webbaserad gatubelysning finns nu i Sala

Sala Heby Energi,

Sala, Sverige

En av Europas största anläggningar med intelligent webbaserad gatubelysning finns nu i Sala.

Belysningslösningar baserade på avancerad teknik, armaturernas intelligens och systemets kommunikationsmöjligheter.
Den avancerade tekniken, armaturernas intelligens och systemets kommunikations-möjligheter avgjorde valet av belysningslösning.

- Mats Olsson, arbetschef på Sala Heby Energi Elnät AB
Spara energi och minska CO2-utsläppen – utan att försämra ljuskvaliteten och äventyra trafiksäkerheten.

Utmaningen

Sala Heby Energi Elnät AB, som äger och sköter Sala kommuns gatubelysning, ville spara energi och minska CO2-utsläppen – utan att ljuskvaliteten försämrades och trafiksäkerheten äventyrades.

Den rätta lösningen

Sala Heby Energi Elnät ville ha energieffektiv LED-belysning med
fast nattsänkning och var inte alls intresserade av styrsystem. Men
under resans gång insåg man att belysningsstyrning med övervakning
och individuell kontroll av armaturerna sänker de totala
driftskostnaderna ytterligare och ger större flexibilitet. Philips hade en ekonomiskt fördelaktig och energisnål belysningslösning som tilltalade och möjligheten att kunna styra och kontrollera varje enskild ljuspunkt med CityTouch var avgörande. Cirka 5000 LED-armaturer LumiStreet LED från 21W till 125W med inbyggd GPS och energimätare installerades på olika typer av gator och vägar i Sala kommun. Armaturerna kommunicerar via GPRS direkt med mjukvaran CityTouch.

Med den inbyggda GPS-funktionen positionerar armaturerna sig själva – det sparar tid och pengar. Varje enskild armatur kan sedan övervakas och ljusregleras individuellt under hela dygnet från en dator. Med CityTouch kan Sala Heby Energi Elnät skapa rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Det ger en säkrare trafikmiljö.

CityTouch

CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet.

Rätt ljus på rätt plats med CityTouch

Rätt ljus på rätt plats med CityTouch

Team

Mats Olsson

Arbetschef,
Sala Heby Energi Elnät AB

Daniel Ljung

Key Account Manager Outdoor

Liknande projekt