Lyser upp mörkret

För att förbättra livskvaliteten för barn i närområdet runt Tegnérparken i Uppsala arbetade Philips fram en innovativ belysningslösning för Giraffparken

Tegnérparken,

Uppsala

För att förbättra livskvaliteten för barn i närområdet runt Tegnérparken i Uppsala arbetade Philips fram en innovativ belysningslösning för Giraffparken.

Att ha möjlighet att leka ute är roligt och stimulerande för barn. I Sverige är det extremt mörkt under vinterhalvåret och inte alltid så inbjudande att leka utomhus. Tegnérparken är därför nu ljussatt med de senaste innovationerna inom energieffektiv LED-belysning. Den intelligenta utomhusbelysningen är webbaserad och kan enkelt styras och kontrolleras via datorn. LED-armaturerna, som har inbyggd GPS, kommunicerar via GPRS direkt med mjukvaran City- Touch. Varje enskild armatur kan övervakas och ljusregleras individuellt. Styrsystemet är flexibelt och ljusnivån kan enkelt anpassas efter lekparkens ljusbehov. Med CityTouch har Uppsala stad möjlighet att skapa rätt ljus vid rätt tidpunkt i Tegnérparken. Det ger en inbjudande och trygg lekmiljö även under det mörka vinterhalvåret
Att barn spenderar mindre tid stillasittandes framför datorer och TV-skärmar är alltid goda nyheter. Allt som kan få barn att ändra den vanan ska uppmuntras.

- Louise Hallin, barnmorska och psykoterapeut med specialistutbildning inom barn- och ungdomspsykiatr
Själva lekplatsen är belyst av LED-strålkastarna DecoFlood2 som ger ett varierat, levande och inbjudande ljus. De höga träden i parken är ljussatta med infällda markarmaturer DecoScene LED. Gång- och cykelvägar lyses upp av parkarmaturen Metronomis LED Fluid och övergångställena i anslutning till parken är belysta av armaturen Copenhagen LED small Crosslight

Utmaningen

Att ha möjlighet att leka ute är roligt och stimulerande för barn. I Sverige är det extremt mörkt under vinterhalvåret och inte alltid så inbjudande att leka utomhus. Från oktober till och med mars är det inte ljust mer än sex timmar om dagen och det påverkar barnens hälsa både fysiskt och psykiskt.

Lösningen

Tegnérparken är därför nu ljussatt med de senaste innovationerna inom energieffektiv LED-belysning. Den intelligenta utomhusbelysningen är webbaserad och kan enkelt styras och kontrolleras via datorn. LED-armaturerna, som har inbyggd GPS, kommunicerar via GPRS direkt med mjukvaran CityTouch. Varje enskild armatur kan övervakas och ljusregleras individuellt. Styrsystemet är flexibelt och ljusnivån kan enkelt anpassas efter lekparkens ljusbehov. Med CityTouch har
Uppsala stad möjlighet att skapa rätt ljus vid rätt tidpunkt i Tegnérparken. Det ger en inbjudande och trygg lekmiljö även under det mörka vinterhalvåret. Själva lekplatsen är belyst av LED-strålkastarna DecoFlood2 som ger ett varierat, levande och inbjudande ljus.

De höga träden i parken är ljussatta med infällda markarmaturer DecoScene LED. Gång- och cykelvägar lyses upp av parkarmaturen Metronomis LED Fluid och övergångställena i anslutning till parken är belysta av armaturen Copenhagen LED small Crosslight.

Förbättrar barnens livskvalitet

  Förbättrar barnens livskvalitet

Team

Bjerking AB

Uppsala stad

Kund

Tommy Törnqvist

Key Account Manager, Philips Lighting

Svante Pettersson

Creative Director, Philips Lighting

Liknande projekt