Fladdermusvänlig belysning för kvällstid

Nieuwkoop, Nederländerna

Tack vare de många sällsynta och utrotningshotade djur- och växtarterna är Zuidhoek i kommunen Nieuwkoop i Nederländerna en del av Natura 2000-nätverket. År 2011 bestämde sig kommunen för att omvandla Zuidhoek till ett bostadsområde genom att bygga 89 hus efter att ha bedömt den miljömässiga effekten av detta. Undersökningen visade att det är ett viktigt födosöksområde för vissa sällsynta fladdermusarter.

3 Nieuwkoop
Det övergripande målet med belysningsdesignen var att förbättra mörkrets kvalitet och jag ville hitta den bästa ljuskällan för att uppnå detta.
Robert Jan Vos, oberoende belysningsdesigner, IALD
Nieuwkoops kundutmaning

Kundutmaningen

Resultatet av undersökningen visade att det är ett viktigt födosöksområde för vissa sällsynta fladdermusarter.

Innan man fortsatte med bostadsplanerna behövde kommunen därför vidta en del åtgärder för att bevara dessa. Åtgärderna var tvungna att omfatta belysning som inte skulle störa fladdermössens nattliga aktivitet och sökning efter föda.

Rätt belysning

”Den viktigaste aspekten i projektet var att skapa ett naturligt landskapskoncept där bostadsplanerna inte påverkar det lokala djurlivet”, säger Robert Jan Vos, den belysningsdesignkonsult som utformade belysningsplanen för bostadsområdet.

I syfte att säkerställa att fladdermuspopulationen Nieuwkoop inte störs om nätterna valde kommunen Philips särskilda ljusrecept, som har utvecklats genom omfattande forskning tillsammans med Wageningens universitet och ideella organisationer som arbetar i fält. Både färgen och våglängden har utformats för att se till att fladdermössen kan uppleva natten som om det inte fanns någon artificiell belysning, samtidigt som man säkerställer god synlighet för de människor som bor i området. På så vis kompromissade man inte med säkerheten.

Eftersom man ville optimera ljusnivåerna ytterligare installerade kommunen styrsystemet Interact City för fjärrhantering av belysningen, så att man kan se till att belysningen bara är tänd när den behövs.

Efterlevnad Nieuwkoop

Uppfyller naturskyddsmålen helt

Installationen av det särskilda ljusreceptet stödjer kommunens bostadsplaner i Zuidhoek och gör det möjligt att skapa en infrastruktur som uppfyller direktiven i Natura 2000.

Flexibilitet

Högsta flexibilitet och optimerad effektivitet

Tack vare Interact City-programvaran för belysningshantering är kommunen helt flexibel när det gäller att ställa in dimringsscheman och en årlig dimringskalender. Dessa ser till att den artificiella belysningen endast används när den behövs, vilket optimerar energieffektiviteten.

Livsutrymme

Skapa ett livsutrymme för alla invånare

Den nya belysningslösningen ser till att fladdermöss som bor i området inte störs av den artificiella belysningens färg och våglängd. Samtidigt ger den god synlighet och bästa tänkbara trygghetskänsla för invånarna.

Interact City

Interact City-ansluten programvara för LED-belysning och styrning ger er en robust infrastruktur för att förbättra de stadsrelaterade tjänsterna, öka invånarnas säkerhet, göra offentliga platser vackrare och invånarna stolta över staden de bor i.

Mini 300 Stealth LED

Med rätt ljus går det att skydda värdefull flora och fauna. Mini 300 Stealth LED i kombination med vårt fladdermusvänliga ljusrecept är det perfekta valet för vägar och bostadsområden där man inte vill störa naturen under kvällstid.

Ett särskilt ljusrecept för en värdefull naturmiljö

Ett särskilt ljusrecept för en värdefull naturmiljö

Teamet

Nieuwkoop kommun

Kund

Robert Jan Vos

Belysningsdesigner