Trygga besökare i Globens parkeringsgarage

Belysningen i parkeringsgaraget i köpcentrumet Globen Shopping behövde renoveras. Fastighetsbolaget Klövern AB, som äger fastigheten, ville ha en framtidssäkrad belysningslösning med smart ljusstyrning. Lösningen blev innovativa GreenParking-systemet

Globens p-hus,

Stockholm

Belysningen i parkeringsgaraget i köpcentrumet Globen Shopping behövde renoveras. Fastighetsbolaget Klövern AB, som äger fastigheten, ville ha en framtidssäkrad belysningslösning med smart ljusstyrning. Lösningen blev innovativa GreenParking-systemet.

När vi bestämt att vi skulle byta belysning undersökte vi marknaden och Pacific LED med ljusstyrning var det bästa altenativet ur ett längre perspektiv – hållbarhetsmässigt. Vi har bytt armatur mot armatur och behållit kablaget. Det gör att vi sparar en massa arbetstimmar och även kabelkostnaden. Det var viktigt för oss att kunna räkna hem belysningsinvesteringen på sju år och det kommer vi att göra. Jag tror att vi hamnar på fem till sex år, säger Lennart Lindkvist.
Vi sparar lika mycket energi som sjutton villor förbrukarper år.

- Lennart Lindkvist,energiansvarig på Klövern AB
GreenParking är ett komplett system med LED-armaturen Pacific LED GreenParking, trådlöst styrsystem och närvarokontroll. Styrsystemet är inbyggt i armaturerna, som kommunicerar med varandra. Systemet är enkelt att installera. Samtliga LED-armaturer är monterade på vajer. Parkeringsgaraget delades in i tretton zoner per plan

Utmaningen

Parkeringshuset i Globen Shopping är 9 000 m2 och omfattar tre
plan med 1500 garageplatser. Den befintliga lysrörsbelysningen
med T8-armaturer 1 × 58W var uppdelad i fyra zoner per plan. När
någon kom in i garaget var belysningen tänd till 100 % i två timmar, därefter släcktes den helt. Fastighetsbolaget ville inte gå den enkla vägen och byta ut fullfärgslysrören mot LED-lysrör. Det var inte en tillräckligt hållbar lösning.

– Belysningen i parkeringsgaraget i Globen Shopping behövde
renoveras. Ljuset, som hade max 3000 K, var dåligt och armaturerna började gå sönder.

Lösningen

När vi bestämt att vi skulle byta belysning undersökte vi marknaden och Pacific LED med ljusstyrning var det bästa alternativet ur ett längre perspektiv – hållbarhetsmässigt. Vi har bytt armatur mot armatur och behållit kablaget. Det gör att vi sparar en massa arbetstimmar och även kabelkostnaden. Det var viktigt för oss att kunna räkna hem belysningsinvesteringen på sju år och det kommer vi att göra. Jag tror att vi hamnar på fem till sex år, säger Lennart Lindkvist.

Parkeringsgaraget har fått en energisnål och hållbar belysningslösning, som ger en väl upplyst och trygg garagemiljö.

– Energin är vår största utgiftspost som vi kan påverka. För varje sparad krona ökar fastighetsvärdet. Med den här energisnåla belysningslösningen sänker vi energiförbrukningen med drygt 50 %. LED-armaturerna står för 75 % och ljusstyrningen för 25 % av energibesparingen. Vi sparar 350 000 kWh per år genom att byta till Pacific LED GreenParking med ljusstyrning.

LED-armaturernas långa livslängd gör att vi även kommer att sänka underhållskostnaderna. Tidigare bytte vi lysrör vartannat år. Nu behöver vi inte byta alls. Först efter femton år behöver vi byta LED-modulinsatserna. Förutom det minskade miljöavtrycket har vi fått en värdeökning på fastigheten, säger Lennart Lindkvist.

Globens parkeringsgarage

Globens parkeringsgarage

Team

Lennart Lindkvist

Energiansvarig på Klövern AB

Martin Augustsson

Philips, Key Account Manager

Liknande projekt