Hållbart ljus med GreenParking

När Bygg-Göta Göteborg AB renoverade parkeringsgaraget vid Kungsportsavenyn ville man ha en energieffektiv och hållbar belysningslösning som uppfyllde kriterierna i företagets miljöpolicy. Den befintliga lysrörsbelysningen byttes ut mot Philips GreenParking-system med LED-armaturen Pacific LED GreenParking, trådlöst styrsystem och närvarokontroll.

Kungsportsavenyns parkering

Göteborg

När Bygg-Göta Göteborg AB renoverade parkeringsgaraget vid Kungsportsavenyn ville man ha en energieffektiv och hållbar belysningslösning som uppfyllde kriterierna i företagets miljöpolicy. Den befintliga lysrörsbelysningen byttes ut mot Philips GreenParking-system med LED-armaturen Pacific LED GreenParking, trådlöst styrsystem och närvarokontroll.

Det var viktigt för oss att få en energisnål och hållbar belysningslösning. Vi ville sänka energiförbrukningen och energikostnaderna. Från början tänkte vi byta ut lysrörsarmaturerna mot LED-armaturer utan ljusstyrning. Men sedan hittade vi Philips lösning med trådlös närvarostyrning. GreenParking är en energieffektiv belysningslösning som minimerar energiförbrukningen och gynnar miljön. Dessutom ger belysningsstyrningen längre livslängd på armaturerna. Det var viktigt för oss att få armaturer som håller länge, säger Nemanja Brankovic.
Med Pacific LED Green Parking har vi fått en komplett lösning,installerad och klar, vid en enda upphandling.
- Nemanja Brankovic, projektledare Bygg-Göta Göteborg AB
GreenParking är ett komplett system med LED-armaturen Pacific LED GreenParking, trådlöst styrsystem och närvarokontroll. Det går snabbt och enkelt att installera GreenParking-systemet – oftast med befintligt kablage. Styrsystemet är inbyggt i armaturerna. Pacific LED GreenParking, som har kapslingsklass IP65, är en armatur som klarar garagemiljöer med avgaser.

Utmaningen

Den befintliga lysrörsbelysningen i parkeringsgaraget hade tjänat
ut. Belysningen hade ingen ljusstyrning, så ljuset var tänt dygnet
runt. Vi har helrenoverat hela parkeringsgaraget. Förutom att vi
bytte ut lysrörsbelysningen mot energisnål LED-belysning ingick
målning, injektering av betongväggar, slipning och dammbindning
av betonggolv i renoveringen, berättar Nemanja Brankovic, projektledare på Bygg-Göta Göteborg AB.

Lösningen


Fjorton trådlösa närvarosensorer är monterade på strategiska
platser i parkeringshusets fem plan. Garaget är indelat i en zon per
plan. Antalet närvarosensorer per plan beror på hur respektive plan
är konstruerat, t ex var dörrarna finns. På plan ett installerades tre
närvarosensorer, på plan två finns det två stycken, på plan tre fyra
stycken, på plan fyra två stycken och plan fem har tre sensorer.


När ingen är i garaget är belysningen tänd till 10 % men när en bilist
kommer in i garaget för att parkera tänds belysningen till 90 %.
När besökaren sedan lämnat garaget dimmas belysningen ner efter
två minuter till 10 %. LED-belysningen har bra ljusstyrka och ger
ett fräscht vitt ljus, säger Nemanja Brankovic.

Hållbar parkering på Kungsportsavenyn

Globens parkeringsgarage

Team

Nemanja Brankovic

Projektledare
Bygg-Göta Göteborg AB

Martin Augustsson

Philips Lighting, Key Account Manager

Liknande projekt