Poppin' shoppin' med ColorKinetics

Brookberries greenhouse grows strawberries all year round

Westfield Täby Centrum Täby,

Stockholm, Sweden

I Täby Centrum investerade Unibail-Rodamco-Westfield i uppdaterad belysning för att ge gallerian en ny image inför den stora återinvigningen.

När vi bestämt att vi skulle byta belysning undersökte vi marknaden och Pacific LED med ljusstyrning var det bästa altenativet ur ett längre perspektiv – hållbarhetsmässigt. Vi har bytt armatur mot armatur och behållit kablaget. Det gör att vi sparar en massa arbetstimmar och även kabelkostnaden. Det var viktigt för oss att kunna räkna hem belysningsinvesteringen på sju år och det kommer vi att göra. Jag tror att vi hamnar på fem till sex år, säger Lennart Lindkvist.
WOW – det här projektet har varit inspirerande från början till slut. Och resultatet är helt fantastiskt.
-Simon Gerendas, biträdande teknisk chef, Unibail-Rodamco-Westfield.

Målet med belysningsdesignen var att ge köpcentret en dramatisk förändring som ett uttryck för det nya ägarskapet. För att kunna uppnå liknande känsla och utseende i galleriorna behövdes ett belysningssystem med schemalagda ljusscener, som gjorde det enkelt för användarna att ändra och underhålla belysningen.

Color Kinetics valdes för projektet baserat på en lång och framgångsrik meritlista med URW som visar på djupgående expertis, ett kundcentrerat tillvägagångssätt och högkvalitativa belysningslösningar. Projektet slutfördes i september 2022.

Byggnadens tidigare fasadbelysning och ikoniska takbelysning ersattes med Color Kinetics Flex Compact gen3 RGB som placerades med 80 mm avstånd. Den nya belysningen på de inre garageingångarna och på utsidan av garageinfarten bestod också av Flex Compact. Totalt installerades 7 936 noder av Flex Compact i monterade Color Kinetics-skenor. Det stora restaurangfönstret som vetter mot torget pryds av väggmonterade Color Kinetics Vaya Linear-armaturer. Ström och data till det styrbara systemet förses av Color sPDS-480ca 24V (7 st).

Philips GreenPower LED toplighting

Color Kinetics Flex Compact gen3, RGB

Flex Compact gen3, RGB är flexibla slingor bestående av stora, högintensiva LED-noder i fullfärg. De är designade för att ge fantastiska video- och grafikeffekter till expansiva installationer, utan begränsningar av armaturstorlek, form eller utrymme.

Philips GreenPower LED toplighting

Color sPDS-480ca 24V

sPDS-480ca 24V är en ström- och datamatning avsedd för storskaliga Ethernet LED-belysningsinstallationer med lågvoltsarmaturer från Color Kinetics.

Related cases