Fler varumärken från

BaseLogic

 

Snabb uppgradering för ert tunnelbelysningssystem

Renovera er tunnel med BaseLogic

Gör befintliga tunnlar säkrare och mer hållbara med BaseLogic som är ett LED-belysningssystem som förenklar uppgraderingar av belysning i tunnlar och underfarter.

 

BaseLogic justerar dynamiskt tunnelbelysningen som respons på ljusförhållanden i realtid som hjälp för föraren att låta dennes ögon vänja sig när de kör in i eller ut ur tunneln. Tunnelansvariga får större kontroll med grundläggande felövervakning, omedelbar felavisering och SCADA-integration för fjärrövervakning.

 

BaseLogic går snabbt att installera till en låg kapitalkostnad. Systemet kan även hjälpa till att sänka driftkostnader genom att möjliggöra besparingar av löpande energi- och underhållskostnader.

BaseLogic går snabbt att installera till låg kapitalkostnad

Fördelar med BaseLogic  – en snabbtitt

Kvarnholmen-tunneln
Spara energi

Enkelt att uppgradera

Detta flexibla och modulära belysningssystem för tunnlar passar för de flesta befintliga tunnlar och kräver därmed lägre initial investering.

Spara energi

Minimera tunnelavstängningar

Lättinstallerade armaturer som inte behöver ny kabeldragning snabbar upp installationen.

Spara energi

Sänk kostnader och minska utsläpp

Energieffektiva LED-lampor med lång livslängd minskar underhålls- och driftkostnader.

Spara energi

Förbättra sikten och säkerheten

Smart tunnelbelysning känner av dagsljusförhållanden i realtid och optimerar dynamiskt belysningen.

Spara energi

Gör tunnlarna säkrare

Omedelbara felaviseringar och möjlighet till manuell styrning kan öka belysningen till 100 procent i nödsituationer.

Spara energi

Fjärrstyr

Fjärrhantera tunnelbelysningen genom att integrera BaseLogic med ett SCADA-styrsystem för tunnel. 

Vilka möjligheter finns med  BaseLogic

BaseLogic är ett modulärt system som passar alla tunnlar och underfarter. Från fristående korta underfarter som programmerats med dag-och-natt-schema till vägtunnlar med flera zoner och ljusmätande sensorer som justerar belysningen inne i tunneln efter miljön utanför. Tunnelbelysningen Installeras enkelt med befintliga kablar och systemet anpassas automatiskt för att förbättra gångtrafikanters och förares komfort och säkerhet.

Så här fungerar det

 

BaseLogic från Philips Lighting  integreras med befintligt SCADA hanteringssystem för att få ett smart tunnelbelysningssystem som är idealiskt för styrning och övervakning av flera tunnlar eller tunnlar med flera zoner. Olika tunnlar och underfarter behöver olika konfigurationer för tunnelbelysning. Med BaseLogic får ni ett flexibelt system för tunnelbelysning som kan specialanpassas enligt era projektspecifikationer. Välj konfiguration som stämmer med vad er tunnel kräver.

Klicka för att förstora

Projekt

Kontakta oss

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information

Titta närmare på andra belysningssystem för tunnlar