Philips lightings integritetspolicy

På Philips lighting tar vi din integritet på största allvar.

Att skydda användarnas personuppgifter är en viktig del av utvecklingen av alla våra produkter och tjänster. Eftersom framgångsrika relationer kräver ömsesidigt förtroende och delad förståelse strävar vi efter fullständig insyn i det sätt som vi hanterar personuppgifter.

Respekt för din integritet avgör hur vi väljer våra affärspartner, utformar våra produkter och tjänster samt hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar dina data enligt dina önskemål och affärskrav. Oavsett om du är konsument, kund eller affärspartner ser Philips lighting till att du behåller kontrollen över hur dina data hanteras, bearbetas och lagras.

Vårt globala Privacy Office har åtagit sig att hantera integritets- och dataskyddsregler över hela världen. Vårt centrala integritetsteam vägleder och stödjer hela företaget för att främja pålitlig användning av personuppgifter samt för att säkerställa fullständig efterlevnad av integritetskrav.

På den här webbplatsen kan du hitta information om hur vi hanterar personuppgifter, svar på dina integritetsfrågor och information om hur du kan utöva dina rättigheter som konsument och företagskund eller annan person som arbetar med Philips lighting.