Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Känn dig trygg

  på kvällen

  Säkerhet


  Ljus är oerhört viktigt för att vi ska känna oss trygga när det är mörkt utomhus. På dåligt upplysta platser är det svårare att urskilja ansikten och man vet inte vem som kan dölja sig i skuggorna. Forskning från Polen visade att nästan tre fjärdedelar av deltagarna upplevde att de kände sig otrygga när de gick på oupplysta platser.
  Kvinnor promenerar på en effektivt upplyst gata med belysning från Philips

  Betryggande vitt ljus  

   

  Vitt ljus ger nya nivåer av komfort och säkerhet. Genom fantastisk färgåtergivning och högre uppfattad ljusstyrka blir det lättare att urskilja föremål, färger, former och andra detaljer. Även på avstånd går det lättare att känna igen ansikten i vitt ljus, vilket gör mycket för att minska oron. Vitt ljus ger också det mest balanserade ljuset, utan skrämmande skuggområden.

   

  En gata belyst med vitt ljus från Philips gör invånarna tryggare

  Skapa en god cirkel av trygghet  


  Vitt ljus utlöser ett självupprepande händelseförlopp – en ”god cirkel” – som leder till ökad trygghet. Om invånarna känner sig säkrare på gatorna vistas de oftare där. Med fler människor som går och cyklar blir gatorna mer välkomnande och mindre ödsliga.

   

  Med mer människor utomhus minskar förekomsten av vandalism och brottslighet, vilket gör staden ännu mer tilltalande för invånare och besökare.

  Minska brottsligheten, bekämpa rädslan  


  Vitt ljus kan faktiskt hjälpa till att skapa ett tryggare samhälle. Nyligen genomförd forskning visar att ökad och enhetlig belysning minskar rädslan för brott och att det vita ljuset gör det lättare att få tag på brottslingar.

   

  En talesperson för kommunen Neath Port Talbot, Wales, säger ”Vitt ljus hjälper till att minska mängden brott genom att förbättra belysningen och göra det lättare att urskilja ansikten och färger. Det avskräcker brottslingar och hjälper polisen.” Vitt ljus förbättrar också bildkvaliteten på övervakningskamerorna, vilket ger tydligare bevismaterial.

  Polis tittar på övervakningskameror
  Skapa en säkrare parkeringsplats med vitt ljus från Philips

  Bekämpa brottslighet med ljus: en jämförande studie

   

  År 2000 utfördes forskningsprojekt vid University of Cambridges kriminologiinstitut för att undersöka effekterna av förbättrad gatubelysning på brott i två brittiska stadsområden. I Dudley minskade antalet brott med 41 % i försöksområdet, jämfört med en minskning på 15 % i ett kontrollområde.

   

  I Stoke minskade antalet brott med 43 % i försöksområdet och med 45 % i två närliggande områden, jämfört med en minskning på endast 2 % i två kontrollområden. Slutsatsen blev att de ekonomiska besparingarna som kom av den minskade brottsligheten i projekten översteg kostnaden för gatubelysningen med mellan 2,4 och 10 gånger efter ett år. Kopplingen mellan brottsfrekvens och belysning antyder att den nya belysningen inte bara hjälper till att bekämpa brott utan även betalar sig själv genom att minska den brottsliga aktiviteten.