Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Referensprojekt

   

  Service tag-appen från Philips är utvecklad för att underlätta och effektivisera underhållet av LED-armaturer.

  Den senaste innovationen från Philips Lighting har redan testats med väldigt goda resultat. Läs mer om det första pilotprojektet vi gjorde med QR-applikationen.

  Bourg-en-Bresse, Frankrike


  Pilotprojekt för Philips Service tag

   

  I franska Bourg-en-Bresse har man en LED-installation på över 900 000 ljuspunkter som sträcker sig över hela staden, och underhållet visade sig bli en rejäl utmaning.


  Christophe Mourgues är ansvarig för stadens offentliga belysning: «I takt med att konventionella ljuskällor fasas ut är en uppgradering till LED oundviklig. Men det innebär vissa utmaningar.»

  First Service tag pilot


  Värdet och potentialen i den nya LED-teknologin är redan vida känt och flitigt använt. God ljuskvalitet, hög flexibilitet och betydande energibesparingar är bara några av de många fördelarna. Dock är det ett faktum att LED-armaturer är svårare att underhålla än de traditionella installationerna.
   

  Philips Service tag är en unik innovation och lösningen på denna nya utmaning. Appen fungerar även som en kunskapsdatabas som stöttar och vägleder installatörerna i deras dagliga arbete. Under pilotprojektet testades alla möjliga scenarion av installatörerna från Bourg-en-Bresse, och sedan dess har appen fått mycket positiv feedback och befäst sitt värde för belysningsoperatörer.
   

  «Det bästa med Philips Service tag är att den sparar värdefull tid, samtidigt som vi undviker mänskliga fel,» säger Mourgues. «Installatörerna väntar ivrigt på att den ska lanseras så att de kan komma igång och använda den i sitt dagliga arbete.»

  “Det bästa med Philips Service tag är att den sparar värdefull tid, samtidigt som vi undviker mänskliga fel.”