Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  En sund framtid
  för patienter, personal och miljön

   

   

  Miljövänlig hälso- och sjukvård

   

  Hållbar hälso- och sjukvård handlar inte bara om att hjälpa miljön. Det handlar om att skapa en ljusare framtid för patienter, vårdpersonal och till och med ekonomiska intressenter.

   

  Kostnadseffektiv och vårdande belysning räcker långt. Energibesparande belysningssystem kan hjälpa dig att jämna ut inverkan av de ständigt stigande elektricitetskostnaderna. Och med nyskapande sjukhusbelysningssystem kan du hänga med både i patienternas växlande behov och i den snabba utvecklingen inom medicinteknik.

  Skapa hållbara vårdmiljöer

  Varför välja miljövänligt?

  Hjälp för patienter och personal

  Rätt belysning kan hjälpa dig att attrahera och behålla kompetent personal, genom att skapa en behaglig och praktisk arbetsmiljö. Den kan också öka personalens prestationsförmåga – studier visar att den mentala kapaciteten och minnet förbättras med upp till 25 % i miljöer med bra belysning och tillgång till dagsljus.

   

  Även patienterna gynnas av bättre belysning eftersom deras oro minskar i en miljö som känns trygg. Forskning visar att rätt belysning kan förlänga patienternas sömnintervaller med 8 %. Och de pengar du sparar på energieffektiv belysning kan du i stället investera i utrustning som ger patienterna bättre behandling.

  Läkare undersöker en patient på Catharina sjukhus

  Visste du att?

  Miljövänliga byggnader kan spara upp till 30 % jämfört med konventionella
  Besparingar – miljövänliga byggnader jämfört med konventionella byggnader som uppfyller gällande regler
  Miljöer med bättre belysning kan förbättra minne och mental kapacitet med upp till 25 %
  Mental kapacitet och minne förbättras i välbelysta miljöer med tillgång till dagsljus
  Upp till 10 gånger det belopp du investerar genom att lägga till en hållbarhetsbudget på 2 % vid nybyggnationen
  Vad du tjänar på att lägga till en hållbarhetsbudget på 2 % vid nybyggnationer

  Genom att lägga till en hållbarhetsbudget på 2 % vid nybyggnationen kan du förvänta dig att tjäna in upp till 10 gånger det belopp du investerat.   

  Fördelar för verksamheten

  Bättre verksamhet med miljövänlig teknik

  Med hållbar teknik kan du uppnå en rad olika verksamhetsmål. Miljövänliga byggnader har upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella byggnader vilket minskar dina driftkostnader och frigör ekonomiska medel för annat.  Hållbara företag är statistiskt sett mer framgångsrika och deras resursvärde ökar med upp till 16 %.

   

  Det är också mycket fördelaktigt för varumärkesimagen att skapa en miljövänlig sjukhusbyggnad. Hållbar teknik hjälper dig att uppfylla dina mål för samhällsansvar och de lokala myndigheterna kan utfärda certifieringar på din miljövänlighet.

  En sköterska tar hand om en äldre patient i en upplyst hall