Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  LED Väg- & gatubelysning för
  effektiva och livskraftiga städer

  Spara energi och öka trafiksäkerheten med intelligent gatubelysning

   

  Komplexiteten i transportinfrastrukturen innebär att det krävs olika typer av belysning för att trafiken ska flyta på bra, att människor ska känna sig trygga och att städer kan hålla nere kostnader. Smart LED gatubelysning är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för städerna i dag – och även i framtiden. Philips LED gatubelysningssystem är smarta och mångsidiga så att du kan hantera, underhålla och övervaka hela systemet på enkelt och effektivt sätt.

  Reducera kostnaderna

  Sänk energiförbrukningen med upp till 50 % med hjälp av LED och ansluten vägbelysning.
   

  Fjärrhantering sänker underhållskostnaderna och minskar driftutgifterna.
   

  Mindre koldioxidutsläpp för en grönare, mer hållbar stad

  Förbättra upplevelsen

  Exakt och transparent belysningsdata för flexibel, effektiv arbetsflödeshantering.

   

  Fjärrhantera alla uppkopplade gatlampor på säkert sätt.

   

  Intuitivt användargränssnitt och kartbaserade visualiseringar ger snabb och enkel åtkomst

  Bygg varumärket

  Koppla upp nya och befintliga gatlampor snabbt och enkelt

   

  Automatiska, aviseringar för snabbt agerande vid avbrott och andra systemproblem

   

  Verktyg för hantering av arbetsflödet ger bättre beslutsfattande genom insikter om belysningsresultat

  Våra system inom LED vägbelysning

  Fjärrhantering och optimering av arbetsflöden ger ökad effektivitet och ökar även flexibiliteten

  CityTouch hanteringssystem för gatubelysning

  Mät, hantera, övervaka

  CityTouch app för uppkopplad belysning

  Analysera, planera, underhåll  

  CityTouch arbetsflödesapp

  Öppna system för att utveckla smarta städer

  CityTouch öppna system

  Säkrare, renare, mer energieffektiv gatubelysning

  Väg- och stadsbelysning
  Smart Cities

  Smarta städer


  Se hur digitala teknologier gör städer mer beboliga, flexibla, kostnadseffektiva och hållbara.
   
  Interact City

  Interact City


  Vill du dra nytta av fördelarna som ansluten LED-belysning och tillhörande mjukvara ger din stad,och göra den smartare och bättre för invånarna?

  Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
  Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
  Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
  Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
  Inspirerad? Få en experts åsikt kring ditt projekt
  Vilket belysningssystem passar just ditt projekt? Få hjälp av våra erfarna specialister genom att fylla i formuläret nedan.

  Philips Lightings LED-teknologi för vägar och gator
  Fullt stöd för och kompletta insikter gällande stadens gatubelysningspunkter

  Professionella tjänster

  Belysningsinsikter och anpassad design

  Professionella tjänster

   

  Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

  Tjänster under livscykeln

  Förläng livslängden för belysningen

  Tjänster under livscykeln

   

  Belysningens infrastruktur är en av organisationens mest värdefulla och viktiga tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

  Managed Services

  Resultatbaserad prestanda för belysningen

  Managed Services

   

  Varför inte outsourca hela belysningsinfrastrukturen så att du inte behöver bekymra dig överhuvudtaget? Managed Services tar hand om det åt dig – från initial design och installation till problemfri drift och underhåll. Vi kommer även att ta hänsyn till ekonomisk hållbarhet och hjälpa till att minimera koldioxidavtrycket.

  Managed Services
  Resultatbaserad belysning på vägar och gator

  Standard Managed Services
  Problemfria besparingar med resultat

   

  Philips erbjuder ett sortiment tjänster med resultatgaranti för stadens gatubelysning.

   

  • Energibesparingar genom energisnåla belysningsprodukter och fjärrhanteringssystem
  • Hantering av ljusnivå ser till att lagstadgade standarder följs
  • Tjänstenivåavtal ser till att stadens gatlampor alltid fungerar
  • Garanterad upptid för belysning på offentliga platser gör att invånarna känner sig trygga, säkra och välmående

  Tjänster under livscykeln
  Förläng livslängden för gatubelysningen

  Grundpaket

  Skydda investeringen

   

  • Regelbundna kontroller av stadens gatubelysningssystem inklusive uppdateringar av programvara
  • Få grepp om möjliga problem och åtgärda dem snabbt med förebyggande underhåll
  • Fjärrassistans och snabb support vid eventuella problem under arbetstid

  Premium Package

  Problemfri drift

   
  • Fullständig täckning med fast årsavgift ger bättre kontroll på kassaflödet
  • Serviceplan som omfattar allt arbete och material som krävs för att åtgärda eventuella problem
  • Specialutbildade servicetekniker tar hand om förebyggande och förbättrande underhåll på plats för att säkerställa optimalt belysningsresultat
  • Checklista över tillgångarna presenteras efter varje granskning

  Premium+ paket

  Optimera prestanda

   
  • Grundlig analys av stadens användning och behov av gatubelysning med detaljerade rapporter
  • Fortlöpande rådgivning av specialister
  • Fortlöpande personalutbildning Fortsatt
  • systemoptimering och innehållshantering
  • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices Portal

  Professionella tjänster
  Insikter om stadsbelysning och anpassad design

  Gransknings- och designtjänster

   

  Ett gatubelysningssystem kopplar samman många belysningspunkter över väldigt stora avstånd. För att hantera alla resurser i staden behövs detaljerad information i realtid om alla olika ljuspunkter och om systemet som helhet Alla störningar av tjänsten kan påverka trafikflödet och säkerheten för stadens invånare.

   

  Vi kan hjälpa till att samla in och analysera data från belysningspunkterna i staden och se till att staden fortsätter att fungera smidigt.

  Rådgivningstjänster

   

  Uppgradering av gatubelysningsplanen kan drastiskt minska stadens energikostnader samtidigt som det förbättrar livskvaliteten för invånare som befinner sig på offentliga platser. Våra Consulting Services hjälper er att skapa en optimerad, mer effektiv belysningsplan – det kan vara allt från en helt ny installation till en enkel efteranpassning med LED.

   

  Philips är en långsiktig partner för stadsbelysning. Vi presenterar de bästa alternativen för att förbättra ljuskvalitet på gator och stadens offentliga platser. Våra rådgivningstjänster erbjuder en mängd alternativ, inklusive visualiseringar av slutlig installation, modeller och migrering av belysningsdata.

  Projekt inom gatubelysning

  Projekt:
  Buenos Aires

  Projekt:
  Los Angeles

  Projekt:
  Siegburg

  Vi är partner med

  Deloitte
  Vodafone
  Cisco
  Sap

  Inspirerad?

  Kontakta vårt lokala kontaktcenter
  för frågor och mer information