Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Tunnelbelysning -

  Pålitlig, effektiv och säker

  Tunnelbelysning med  föraren i fokus

  Philips TotalTunnel integrerade belysning främjar säkerhet och effektivitet genom ett anslutet system som förenklar drift och sänker kostnader. Med toppmodern LED-belysning och enkla styrenheter är vägen klart belyst och belysningen är enkel att hantera. TotalTunnel erbjuder en rad olika system, tjänster och armaturer som uppfyller alla behov för tunnelbelysning.

   

  Ta en titt på videon om Upper Thames Tunnel i London så får du en bild av Philips LED-tunnelbelysning jämfört med konventionell HPS-belysning

  Reducera kostnaderna

  Minska energiförbrukningen med upp till 70 % med ett helt linjärt LED-belysningssystem

   

  Sänk underhållskostnaderna med LED och fjärrövervakning

   

  Få bättre resultat med lägre kostnader, mindre nertid och koldioxidutsläpp

  Optimera driften

  Snabb installation ger kortare avstängningstid och omedelbara resultat

   

  Pålitligheten och LED-belysningens kvalitet garanterar förutsägbara driftkostnader

   

  Styrning och övervakning optimerar underhåll och minimerar avbrott

  Förbättra säkerheten

  Uppfyll högsta standarder för säkra tunnlar för att förbättra förarnas säkerhet

   

  Låt trafiken flyta på med tunnelbelysning som uppfyller nya EU-standarder för 2019 gällande vägledande belysning

   

  Minska risken för olyckor och tunnelavstängningar

  Förbättra upplevelsen

  Utmärkt färgåtergivning förstärker synlighet och
  uppfattning

   

  Bättre förarkomfort med enhetlig vit LED-belysning

   

  Garantera säker passage med LED-belysning som hjälper till att vägleda förarna

  Belysningslösningar för tunnlar

  Total styrning

  TunneLogic

  Låt trafiken flyta på

  Vägledande belysning

  Gör det roligare att köra

  Belysning för broar, monument och fasader

  Optimal belysning för olika tunnelzoner

  Armaturer för belysning i tunnlar

  Philips Lighting för tunnlar
  Förbättra säkerhet i tunnel samt förbättra energibesparingar och minska underhållsavbrott

  Professionella tjänster

  Belysningsinsikter och anpassad design

  Professionella tjänster

   

  Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

  Tjänster under livscykeln

  Förläng livslängden för belysningen

  Tjänster under livscykeln

   

  Infrastrukturen för belysningen tillhör organisationens mest värdefulla och viktigaste tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

  Tjänster under livscykeln
  Förläng livslängden för belysning i tunnlar

  Grundpaket

  Skydda investeringen

   

  Förläng installationens livslängd och skydda investeringen i belysning genom:

   

  • Regelbundna kontroller av systemet, inklusive uppdateringar av programvaran
  • Få grepp om möjliga problem och åtgärda dem tidigt med förebyggande underhåll
  • Snabb support genom fjärrassistans vid eventuella problem

  Premium Package

  Problemfri drift

   

  För att du ska kunna koppla av och ha bättre kontroll på kostnaderna har Premium Package allt som finns i grundpaketet – plus:

   

  • Fullständig täckning till fast årlig serviceavgift
  • Avgiften täcker arbete och material i händelse av fel
  • Välutbildade servicetekniker tar hand om åtgärder och förebyggande underhåll på plats

  För att du ska kunna koppla av, förenkla hantering av kontoret och ha bättre kontroll på byggnadens belysningskostnader inkluderar Premium Package allt som finns i grundpaketet – plus:

   

  • Fast årsavgift ger komplett täckning för hela kontoret
  • Arbete och material (reservdelar och/eller utbyte av fungerande produkter) ingår i händelse av fel
  • Välutbildade servicetekniker gör felavhjälpning och förebyggande underhåll på plats för att kontorets belysning ska fungera på bästa sätt
  • Tillval: Dataanalys och systemoptimering

  Premium+ paket

  Optimera prestanda

   

  Premium+ ger total insikt och kontroll genom effektiv livscykelhantering, Premium+ har allt som Premium Package har – plus:

   

  • Noggrann analys med detaljerade rapporter för belysningsanvändning och -behov
  • Fortlöpande utbildning, systemoptimering och innehållshantering
  • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices Portal

  Kethel-tunneln

   

  Kethel-tunneln i Nederländerna var en tuff teknisk utmaning. Förmodligen var det därför som det ansvariga byggföretaget Heijmans valde Philips som belysningspartner

  Professionella tjänster
  Insikter om tunnelbelysning och anpassad design

  Gransknings- och designtjänster

   

  Philips kan hjälpa till att optimera tunnelbelysning efter besök och genomgång på plats. Med hjälp av data gällande skick, energiförbrukning och ljusnivåer för befintlig armatur kan vi ta fram och rekommendera en bättre lösning för tunneln. En lösning som är fokuserad på:

  • Överbelysta och underbelysta avsnitt i tunneln
  • Efterlevnad av regleringar gällande tunnelbelysning
  • En energieffektiv belysningsplan
  • Optimerad belysningsdrift
  • Prognoser för framtida energiförbrukning (TCO)

  Ett välbelyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

  Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara perfekt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

  Rådgivningstjänster

   

  Våra rådgivningstjänster kan hjälpa till att definiera tekniska parametrar för att skapa en övertygande plan för tunnelbelysningen – det kan vara vad som helst från en ny installation till efteranpassning med LED. Fördelarna:

  • Underhållsoptimering
  • Styrsystem och SCADA-gränssnitt
  • Databas för tunneln
  • Fullständig efterlevnad av lagstadgade standarder
  • Driftoptimering och bättre effektivitet som ger lägre TCO

  Sørnes-tunneln
  Helt integrerat belysningskoncept

   

  Philips levererade ett speciellt adaptivt LED-belysningssystem för Sørnes-tunneln – ett system som justerar ljusstyrkan för att neutralisera bländningseffekten som kan uppkomma när förare kör ut ur en tunnel.

  Projekt inom tunnelbelysning

  Projekt:
  Tomtebodatunneln

  Projekt:
  A55-tunneln

  Projekt:
  Kethel-tunneln

  Projekt:
  Kvarnholmen-tunneln

  Vi är partner med

  Deloitte logo
  Vodafone logo
  Cisco logo
  Sap logo

  Inspirerad?

  Kontakta vårt lokala kontaktcenter
  för frågor och mer information