Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.

Hämta inspiration

till din stads- och parkbelysning

building-blocks

Flexibilitet

 

En stad under utveckling kännetecknas av en mångfacetterad och skiftande miljö, från trånga små gränder i de äldre stadsdelarna till de stora infartsvägarna i utkanten av staden. Belysningen måste passa enskilda områden, men även skapa en helhet. Philips har tagit fram ett brett utbud flexibla armaturfamiljer för stadsbelysning som gör det enklare att planera och förbättra ljuset samtidigt som man skapar en enhetlig identitet för hela staden, oavsett om det rör sig om äldre vajerupphängda armaturer i stadskärnan eller befintliga stolpar med stolparmar.