Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.

Hämta inspiration

till din stads- och parkbelysning

CLO icon

Den perfekta balansen

 

Balansen mellan för mycket och för lite ljus avgör om belysningen uppfyller invånarnas behov och de krav de ställer på sin stad. Philips skapar den rätta balansen i belysningen med hjälp av modern elektronik som löpande anpassar armaturernas prestanda så att ljusnivån blir helt jämn. Rätt mängd ljus under hela livslängden innebär även stora energibesparingar och minskad negativ inverkan på miljön.