Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Ett välkomnade
  yttre

  Skapa utrymme och ordning med ljus

   

  Vare sig passagerare anländer eller lämnar behöver de kunna koppla av och känna sig välkomna. Förbered för en fulländad flygplatsupplevelse med LED-belysningssystem som skapar en säker och inspirerande miljö på hela anläggningen.

   

  Använd även viktig skyltning och information som är lätt att tyda för snabb vägledning och bättre flöde för resenärer.


  Skapa en positiv och spännande miljö för resenärerna. Terminalen är platsen där det första viktiga intrycket görs.

  Men använd även viktig skyltning och information som är lätt att tyda för snabb vägledning och bättre flöde för resenärer.
  Men använd även viktig skyltning och information som är lätt att tyda för snabb vägledning och bättre flöde för resenärer.

  Ankomst och avgångshallar

   

  Ankomst- och avgångshallarna är ofta de mest hektiska platserna på flygplatser. Passagerarna behöver orientera sig i en okänd, och ofta kaotisk, omgivning. Bra belysning i terminalen leder dem på enklaste sätt dit de ska och därmed bör miljön i avgångshallen vara lugn och komfortabel så att väntandet aldrig blir påfrestande, speciellt om planen är försenade.

  Terminalhall

  Inchecknings- och informationsdiskar

   

  Ju bättre ljuskvalitet, desto enklare är det för medarbetarna att interagera med passagerare och kontrollera pass och resehandlingar. Det gör proceduren mindre påfrestande och mer tidseffektiv. Och köandet går smidigare och alla är lugna och samlade.

  Incheckning

  Anslutningsplatser och rullband

   

  För en flygplats, som ofta är öppen dygnet runt, bildar anslutningsplatser och rullband ett nätverk. De länkar samman de olika platserna logistiskt.

   

  Se till att det är enkelt att hitta på flygplatsen och i terminalen med tydliga rutter som problemfritt vägleder passagerare mellan A och B. Lägre ljusnivåer i hektiska områden ger en känsla av lugn. Ljusare toner kan öka känslan av effektivitet och snabbhet på rullbanden.

  Uppkoppling

  Tull- och passkontroll


  Säkerhetsaspekten är av högsta prioritet för att flygplatsens verksamhet ska vara säker. Besökare förväntar sig att deras dokument ska kontrolleras snabbt och effektivt samtidigt som medarbetarna ska uppträda proffesionellt. Rätt belysning kan förbättra deras koncentration och förenkla ansiktsigenkänning i tull- och passkontroll. På så sätt förbättras flödet och hela processen blir mer effektiv och säker.
  Tull

  Områden för säkerhetskontroller

   

  I takt med att säkerheten på flygplatser blir alltmer betydande kontrolleras passagerarna mer och oftare än någonsin tidigare. Kroppskontroller och skanningar måste genomföras på ett proffesionellt sätt så att passagerarna känner sig respekterade. Rätt belysningen i säkerhetskontrollen bidrar både till att öka säkerhetsnivån och underlätta medarbetarnas arbete.

  Säkerhet

  Bagageutlämning

   

  Det kan vara en stressing upplevelse för resenärer att stå och vänta på sitt bagage vid bagageutlämningen.
   

  En naturlig belysningslösning som påminner om dagsljus underlättar vägledning och resenärens komfort så att de snabbt kan hitta rätt bagageband och få tag på sitt bagage så snabbt som möjligt.

  Hur belysningen påverkar passagerares humör.

  Bagagehantering

   

  Bakom kulisserna kan skötsel av bagagehantering och se till att allt löper på vara ett stressigt arbete. 

   

  En belysningslösning som påminner om dagsljus förbättrar komfort och välmående för de medarbetare som arbetar i begränsade utrymmen. Det förbättrar även koncentration och kommunikation samt minskar antal bagagemisstag.

  Bagage

  Flygledning

   

  Flygledarna är flygplatsens hjärta och är nödvändiga för att flygplatsen ska fungera säkert. För att planen i luften ska flyga på ett säkert sätt och enligt tidtabell måste de dygnet runt vägleda piloterna med exakt noggrannhet och utan misstag. När det gäller belysning ligger utmaningen i att hitta en lösning som gör det möjligt att hålla koncentrationen och att kunna läsa av komplexa data och instrument utan problem både dag och natt.

  Flygledningscentralen. Hur belysningen påverkar produktivitet och stämning.

  Butik och väntområde

   

  Med hjälp av speciell belysningsdesign vid flygplatsens terminal, som fokuserar på utvalda platser i området, är det möjligt att skapa en bekväm miljö för resenären och stimulera deras shoppingsglädje.

  Butiks- och väntområden på flygplatser

  Kontor och konferensutrymmen

   

  Kontor och konferensutrymmen har förändrats under årens gång.
  Tidigare var dessa utrymmen uteslutande avsedda för kontorsarbete,
  men idag ska utrymmena kunna användas för många olika ändamål och aktiviteter. Det är därför viktigt att det finns tillgång till avancerade och dynamiska resurser, särskilt gällande belysning.

  Kontor och konferensutrymmen på flygplatser

  Fasader och arkitektur

   

  LED-belysning ger designfrihet vad gäller färg, dynamik, förminskning, arkitektonisk integration och energieffektivitet. Det öppnar upp för nya möjligheter att stärka varumärken och skapa miljöer, exempelvis genom att dynamiskt förändra belysningen med olika punkt- och färgeffekter. Arkitektonisk fasadbelysning kan på effektiv sätt omvandla flygplatsen till viktigt landmärke, ett levande exempel på gästfrihet och välkomnande.

  Flygplatsarkitektur och -fasader

  Inspirerad?

  Kontakta vårt lokala kontaktcenter
  för frågor och mer information.