Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Belysningssystem för

  kontor och industri

  Ljuset på kontor och i industrilokaler har stor betydelse för personalens produktivitet och välbefinnande. Snygga miljöer med effektiv belysning förstärker företagets image, hjälper dig att rekrytera och behålla kompetent personal och ökar lokalernas totalvärde.

   

  Med Philips uppkopplade belysningssystem går det att hantera belysningen på en anläggning med hög precision genom en kombination av styrstrategier som gör att du kan optimera ljusnivåerna så att personalen kan utföra sitt arbete säkert och effektivt. Genom integrerade armaturer med sofistikerade styrsystem och omfattande hanteringssystem kan du förbättra arbetsflödet och samtidigt spara energi och hålla personalen nöjd.

   

   

  Öka anläggningens totalvärde

  Ökad kännedom ger effektivare ledning  

   

  I ett uppkopplat belysningssystem, kopplas de intelligenta armaturerna samman med anläggningens IT- och elnätsinfrastruktur. Eftersom det finns belysning installerad i princip överallt där det finns människor kan belysningssystemet fungera som en övergripande datakommunikationsplattform.

   

  Genom att utrusta belysningssystemet med inbyggda sensorer kan företag få ökad kännedom om användningen av lokalerna vilket gör att man kan fatta bättre beslut. Anläggningschefer kan använda sig av den här informationen för att optimera belysning och andra resurser, till exempel klimatanläggning och städning och på så sätt lyckas uppnå tufft ställda krav på hållbarhet och kostnadsbesparingar.

  Din byggnad på personalens vis

   

  Med uppkopplade belysningssystem kan personalen på kontor och i industrilokaler själva styra och bestämma över sin arbetsyta.

   

  Med den särskilt designade smartphone-appen och den positionsinformation som hanteras i belysningssystemet kan kontorspersonalen anpassa belysningen på sina arbetsytor efter eget behov, även i öppna kontorslandskap. Genom att förbättra ljuskvaliteten och komforten och genom att ge personalen större möjlighet att styra över sin arbetsmiljö kan uppkopplade belysningssystem göra arbetsplatsen mer tilltalande och mer produktiv.

  the edge – kontorsbelysning

  Belysning fungerar som bäst när den är kompatibel med annat

   

  Med uppkopplad belysning blir arbetsflödena enklare och smidigare för byggnadens belysningssystem. Men det är inte allt som Philips uppkopplade belysningssystem kan ge dig.

   

  Philips uppkopplade belysningssystem kan integreras i byggnadens automationssystem och andra system i byggnaden. Lighting management blir en del av ett system med flera andra viktiga tjänster, till exempel klimatanläggning, underhåll, dagsljustillförsel, miljö- och kemikalieövervakning och efterlevnad.

   

  Eftersom våra uppkopplade belysningssystem har så hög kompatibilitet med andra system kan du skapa flexibla lösningar som passar verksamhetsspecifika behov, vilket ökar byggnadens totalvärde och hjälper dig att attrahera och behålla attraktiva hyresgäster.

  Belysning fungerar som bäst när den är kompatibel med annat

  Skapa ett kontor som passar dig  

  Ljusa idéer för din arbetsplats  

   

  Kontorsbelysning kan vara mycket mer än bara ändamålsenlig. Med belyst textil, interaktiva mattor, justerbar vit och dynamiskt färgväxlande LED-belysning kan du skapa en spännande och kreativ arbetsmiljö som gör personalen nöjdare och höjer produktiviteten.

  Healwell-teknik ger bättre styrning av belysningen

  Belysning för en riktigt bra dag

   

  Ny forskning visar ett starkt samband mellan ljus och biologisk dygnsrytm, den inbyggda klocka som styr hur vi sover och vaknar, stimuleras och slappnar av. Välutformade belysningsupplevelser med rätt typ och mängd av ljus vid rätt tid och lagom länge kan ha positiv effekt på koncentrationen, avslappningen, sömnrytmen och den övergripande känslan av hälsa och välbefinnande.

  Med LED-belysning med justerbart spektrum och tidsbaserade styrsystem från Philips kan du skapa belysning som ger precis rätt nivåer och våglängder av ljus under arbetsdagen – vilket gör ditt kontor till den perfekta platsen att tänka, skapa och samarbeta.

  Alt text: Styr belysningen med styrsystem från Philips Lighting

  Precis rätt belysning där och när det behövs

   

  Med enkla men sofistikerade styrsystem kan Philips belysningssystem anpassa belysningen för olika användningsområden i olika zoner eller områden på företaget. Arbetsbelysning, allmänbelysning och belysning i konferensrum, sammanträdesrum, korridorer och parkeringsgarage – alla ställer de olika krav på lägsta respektive optimal belysningsnivå. Ljusscenarier och tidsbaserade dimningsscheman ger dig ett enkelt och flexibelt sätt att säkerställa optimal belysning för olika användningsområden.

  Genom integrering i närvarodetekteringssystem, rörelsesensorer, dagsljusstyrning och andra intelligenta system kan företag optimera sin energieffektivitet utan att göra några uppoffringar i belysningens komfort och effektivitet.

   

  Välja rätt system för just dig


  Alltid anpassade lösningar

  När du behöver ett belysningssystem från Philips utgår vi från dig – din verksamhet, din organisation, dina mål.

   

  Philips systemexperter samarbetar med dig för att identifiera vilka systemfunktioner du behöver. Sedan får du hjälp att utforma ett system som uppfyller de behoven – nu och i framtiden, när ditt företag utvecklas och förändras.

   

  Hitta din lokala systemexpert från Philips

  Utforma ditt belysningssystem

  armaturer + styrsystem + tjänster + support

  Paketerbjudanden

  Prenumerera på vårt
  eNewsletter om belysning

   

  Prenumerera på vårt eNewsletter om belysning. Det innehåller allt från produktnyheter och uppdateringar till events, mässor vi ska vara med på och nya intressanta projekt vi gjort.

   

  Prenumerera

  Philips eNewsletter om belysning

  Projekt