Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Vägledande belysning

   

  Säkrare vägar och tunnlar med LED-markeringsljus

  Förbättra säkerheten på vägar och i tunnlar

  Vägled trafikanterna så de når sina destinationer på ett säkert sätt med aktiva LED-markeringsljus och LED-avfartsskyltar som förbättrar sikten i dubbelriktade tunnlar och vid avfarter.

   

  Med vårt intelligenta system för vägledande belysning kan ni trådlöst programmera enskilda markörer så att de dimras, blinkar och lyser i sekvens eller ändrar färg. Det kan minska trafikstockningar samt ge snabb och tydlig utrymningsvägledning vid nödsituationer.

   

  Philips vägledande belysning uppfyller nya EU-regleringar som träder i kraft 2019 –  ett system som har intelligent styrning och diagnostik via reläer eller SCADA-gränssnitt.

  Minska trafikstockningar med LED-markeringsljus och skyltning vid avfarter, för vägar och säkerhet

  Fördelar med vägledande belysning  – en översikt

  LED-markeringsljus kompletterar vägskyltar och varningsskyltar genom att förbättra trafikflöde och säkerhet
  Förbättra vägledning för trafikanter i tunnlar och infarter 
  Förbättra sikten i dubbelriktade tunnlar och avfarter 
  Öka säkerheten med tidig varning för kurvor och faror
  Snabba upp utryckningsteam och utrymning med snabb och tydlig vägledning 
  Styr LED-markeringsljusen trådlöst via reläer eller SCADA-gränssnitt
  Användarvänlig vägledningsbelysning med intelligent kontroll och diagnostik
  Uppgradera snabbt med ett robust system som är enkelt att installera
  Håll ner driftkostnaderna med vattentäta LED-markörer som har lång livslängd

  Vilka möjligheter finns med  vägledande belysning

   

  Vägledande belysning från Philips Lighting är ett komplett system för markering och kan anpassas efter alla tunnlar och vägar.

  Såhär fungerar vägledande belysning


  Vi erbjuder tre induktionsdrivna intelligenta LED-markörer
  Tunnel Guidance Marker

  Tunnel Guidance Marker

  Indikerar tydligt vägkanter och vägleder förare och passagerare till nödutgångar

  Tunnel Guidance Marker
  Tunnel Lane Marker: LED-lampor markering av filer, mittlinjer och hantering av tidvatten

  Tunnel Lane Marker

   

  Tunnel Guidance Marker

  Markerar filer och mittlinje för bättre förarvägledning och kan ställas in för att hantera trafikflöde i rusningstid.

  Tunnel Guidance Marker
  Tunnel Exit Marker

  Tunnel Exit Marker

   

  Tunnel Guidance Marker

  Marker nödutgångsdörrar tydligt och ger vägledning till utgångar vid utrymningar.


  Tunnel Guidance Marker
  Kontrollsystem

  Kontrollsystem

   

  Tunnel Guidance Marker

  Anslut era tunnel- och vägmarkörer till induktiv strömkälla.

  Tunnel Guidance Marker

  Våra projekt inom belysning för trafiksäkerhet

  Kontakta oss

  Kontakta vårt lokala kontaktcenter
  för frågor och mer information

  Titta närmare på andra belysningssystem för tunnlar