Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  BaseLogic

   

  Snabb uppgradering för ert tunnelbelysningssystem

  Renovera er tunnel med BaseLogic

  Gör befintliga tunnlar säkrare och mer hållbara med BaseLogic som är ett LED-belysningssystem som förenklar uppgraderingar av belysning i tunnlar och underfarter.

   

  BaseLogic justerar dynamiskt tunnelbelysningen som respons på ljusförhållanden i realtid som hjälp för föraren att låta dennes ögon vänja sig när de kör in i eller ut ur tunneln. Tunnelansvariga får större kontroll med grundläggande felövervakning, omedelbar felavisering och SCADA-integration för fjärrövervakning.

   

  BaseLogic går snabbt att installera till en låg kapitalkostnad. Systemet kan även hjälpa till att sänka driftkostnader genom att möjliggöra besparingar av löpande energi- och underhållskostnader.

  BaseLogic går snabbt att installera till låg kapitalkostnad

  Fördelar med BaseLogic  – en snabbtitt

  Kvarnholmen-tunneln
  Spara energi

  Enkelt att uppgradera

  Detta flexibla och modulära belysningssystem för tunnlar passar för de flesta befintliga tunnlar och kräver därmed lägre initial investering.

  Spara energi

  Minimera tunnelavstängningar

  Lättinstallerade armaturer som inte behöver ny kabeldragning snabbar upp installationen.

  Spara energi

  Sänk kostnader och minska utsläpp

  Energieffektiva LED-lampor med lång livslängd minskar underhålls- och driftkostnader.

  Spara energi

  Förbättra sikten och säkerheten

  Smart tunnelbelysning känner av dagsljusförhållanden i realtid och optimerar dynamiskt belysningen.

  Spara energi

  Gör tunnlarna säkrare

  Omedelbara felaviseringar och möjlighet till manuell styrning kan öka belysningen till 100 procent i nödsituationer.

  Spara energi

  Fjärrstyr

  Fjärrhantera tunnelbelysningen genom att integrera BaseLogic med ett SCADA-styrsystem för tunnel. 

  Vilka möjligheter finns med  BaseLogic

  BaseLogic är ett modulärt system som passar alla tunnlar och underfarter. Från fristående korta underfarter som programmerats med dag-och-natt-schema till vägtunnlar med flera zoner och ljusmätande sensorer som justerar belysningen inne i tunneln efter miljön utanför. Tunnelbelysningen Installeras enkelt med befintliga kablar och systemet anpassas automatiskt för att förbättra gångtrafikanters och förares komfort och säkerhet.

  Så här fungerar det

   

  BaseLogic från Philips Lighting  integreras med befintligt SCADA hanteringssystem för att få ett smart tunnelbelysningssystem som är idealiskt för styrning och övervakning av flera tunnlar eller tunnlar med flera zoner. Olika tunnlar och underfarter behöver olika konfigurationer för tunnelbelysning. Med BaseLogic får ni ett flexibelt system för tunnelbelysning som kan specialanpassas enligt era projektspecifikationer. Välj konfiguration som stämmer med vad er tunnel kräver.

  Klicka för att förstora

  Projekt

  Kontakta oss

  Kontakta vårt lokala kontaktcenter
  för frågor och mer information

  Titta närmare på andra belysningssystem för tunnlar