Friska byggnader med UV-C desinfektionsbelysning

Introduktion till Honeywell

OPTIMAX

Malaysia

OPTIMAX är ett nätverk av ledande ögonspecialistkliniker i Malaysia med fler än 300 000 nöjda patienter sedan 1995.

Honeywell och Signify erbjöd våra kliniker en komplett lösning för desinfektion av luft, ytor och föremål som gör att vi tydligt kan kommunicera med våra kliniker, medarbetare och patienter om vad vi gör för att främja välmåendet i våra utrymmen.
– Tan Sri dato ' Tan Boon Hock, grundare, OPTIMAX Eye Specialist Center
Honeywells kundutmaning

Utmaningen

De flesta OPTIMAX-klinikerna förblev öppna under COVID-19-pandemin, för att kunna ge patienterna livsviktiga ögonvårdstjänster. Men för att kunna sköta verksamheten på ett säkert sätt behövde klinikerna lösningar som skulle förbättra deras luftkvalitet och insatser för ytdesinfektion för att minimera risken för kontaminering eller spridning av sjukdomen.

Lösningen

Vi installerade en rad Philips-produkter, som UV-C-armaturer för desinfektion av övre luft och fristående UV-C-vagnar med desinfektion. De här lösningarna förbättrar välmåendet genom att desinficera luften och ytorna i alla rum, samtidigt som de styrs och övervakas av Honeywells kontrollpanel för hälsosamma byggnader.

Liknande projekt