Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Se belysningsdata,

  hantera affärsprocesser

  CityTouch,
  Siegburg, Tyskland


  Det innovativa och informationsrika CityTouch-systemet från Philips sätter en ny standard för belysningshantering i tyska Siegburg
  Hartung

  CityTouch
  har gjort

  mitt jobb mer flexibelt, med enklare managementprocesser och bättre insyn.”

   

  - Jörg Hartung, förvaltningschef för gatubelysningen i Siegburg

  hartung

  Utmaningen

   

  I takt med att Siegburg har växt har gatubelysningen blivit en allt större del av det offentliga rummet. Innan 2014 hade man en blandad infrastruktur med många typer av stolpar, fästen, ljuskällor och armaturer. Många ljuspunkter var föråldrade och levde inte upp till energikraven, och belysningssystemet hade begränsad möjlighet till flexibel insamling och delning av information.

  hartung

  Exakt belysningsdata

   

  Systemansvariga kan använda Philips CityTouch och skapa typkataloger som gör det enkelt att välja resurser och tilldela dem till enskilda ljuspunkter. Typkataloger för stolpar, armaturer, ljuskällor och fästen omfattar alla typer som används ofta och som nyss använts, teknisk information och ytterligare information som kan konfigureras av användare. Via typkataloger kan systemanvändarna snabbt och enkelt generera och visa detaljerad information om affärsprocesser som rör belysning. De gör också att man snabbt och enkelt kan identifiera underhållsuppgifter, som lampbyten. Eftersom alla driftprocesser har blivit märkbart enklare och mer transparenta, har CityTouch gjort arbetsrelationen mellan staden och tjänstleverantören mer flexibel.

  cmyk

  CityTouch

   

  CityTouch är en ny plug&play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet

  Läs mer om CityTouch

  Uppkopplad belysning
  i Siegburg

  Teamet

  Jörg Hartung  

  Förvaltningschef Siegburg

  Utility Rhein-Sieg-Netz

  Philips Lighting

  Projektteam

  Liknande projekt