Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Belysningslösningar -Rätt ljus på rätt plats i hela
  Sala kommun

  Sala Heby Energi,

  Sala, Sverige

   

  En av Europas största anläggningar med intelligent webbaserad gatubelysning finns nu i Sala.

  Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn. Kommunen kommer att spara 80 % energi. Sala Heby Energi Elnät AB, som äger och sköter Sala kommuns gatubelysning, ville spara energi och minska CO2-utsläppen – utan att ljuskvaliteten försämrades och trafiksäkerheten äventyrades. Högtrycksnatriumbelysningen byttes ut mot energieffektiv LED-belysning med vitt ljus, bra färgåtergivning och belysningsstyrning med CityTouch.

  Den avancerade tekniken,
  armaturernas

  intelligens och systemets kommunikationsmöjligheter avgjorde valet av belysningslösning."

   

  -  Mats Olsson, arbetschef på Sala Heby Energi Elnät AB

  Nu sitter vi framför datorn och styr och kontrollerar gatubelysningen i kommunen. Med CityTouch har vi obegränsade möjligheter att kommunicera. Tidigare gjorde vi underhållsronderingar tre gånger om året. Det slipper vi nu. De intelligenta LED-armaturerna talar själva om när något är fel. CityTouch mailar till mig och talar om när något inte är som det ska. De andra leverantörerna hade inte samma smarta lösning med kommunikation med varje enskild armatur, säger Mats Olsson.

  Utmaningen

   

  Sala Heby Energi Elnät AB, som äger och sköter Sala kommuns
  gatubelysning, ville spara energi och minska CO2-utsläppen – utan
  att ljuskvaliteten försämrades och trafiksäkerheten äventyrades.

  Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn. Kommunen kommer att spara 80 % energi. Sala Heby Energi Elnät AB, som äger och sköter Sala kommuns gatubelysning, ville spara energi och minska CO2-utsläppen – utan att ljuskvaliteten försämrades och trafiksäkerheten äventyrades. Högtrycksnatriumbelysningen byttes ut mot energieffektiv LED-belysning med vitt ljus, bra färgåtergivning och belysningsstyrning med CityTouch.

  Den rätta lösningen

   

  Sala Heby Energi Elnät ville ha energieffektiv LED-belysning med
  fast nattsänkning och var inte alls intresserade av styrsystem. Men
  under resans gång insåg man att belysningsstyrning med övervakning
  och individuell kontroll av armaturerna sänker de totala
  driftskostnaderna ytterligare och ger större flexibilitet. Philips hade en ekonomiskt fördelaktig och energisnål belysningslösning som tilltalade och möjligheten att kunna styra och kontrollera varje enskild ljuspunkt med CityTouch var avgörande. Cirka 5000 LED-armaturer LumiStreet LED från 21W till 125W med inbyggd GPS och energimätare installerades på olika typer av gator och vägar i Sala kommun. Armaturerna kommunicerar via GPRS direkt med mjukvaran CityTouch.

   

  Med den inbyggda GPS-funktionen positionerar armaturerna sig själva – det sparar tid och pengar. Varje enskild armatur kan sedan övervakas och ljusregleras individuellt under hela dygnet från en dator. Med CityTouch kan Sala Heby Energi Elnät skapa rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt.
  Det ger en säkrare trafikmiljö.

  CityTouch

  CityTouch

  CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet.

   

  Visa system

  Liknanade projekt