Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Önsta Gryta

  Önsta Gryta,

  Västerås, Sverige

   

  Västerås stad ville öka trygghetenoch trafiksäkerheten för de som bor och arbetar i området ÖnstaGryta.

  "På den gång- och cykelväg som går öster om Önsta Gryta ville man ha en energieffektiv belysningslösning med ljus där och när det behövs.

  Genom att byta från
  kvicksilver-

   

  till LED-belysning meddimfunktion sparar man oerhört mycket energi och pengar"

   

  Erik Pavoson, drift- och underhållsansvarigför offentlig belysning i Västerås stad.

  Önsta Gryta är ett bostadsområde med cirka 15 000 boende, men här ligger också en del industrier. Därför är vägen väl trafikerad av cyklister.

  Utmaningen

   

  Västerås kommun ville testa ny energieffektiv belysningsteknik och var intresserade av LED med belysningsstyrning – eftersom det är onödigt att vägbelysningenär tänd för fullt hela tiden.

  Det var också viktigt att få ett vitt ljus med bra färgåtergivning. Vi tog bort både stolparna och de gamla kvicksilverarmaturerna helt och hållet. Istället installerade vi Iridium LED Mini och belysningssystemet LumiMotion.

  Lösningen

   

  Vi tog bort både stolparna och de gamla kvicksilverarmaturernahelt och hållet. Istället installerade vi Mini Iridium LED och belysningssystemetLumiMotion. Styrsystemet har en kamera som läser av närnågon närmar sig gång- och cykelvägen och kommunicerar det till nästa stolpe.

   

  På varje stolpe är en kamera placerad strax under och lite bakom armaturen. När ingen är på gång- och cykelvägen är belysningen nerdimmad till 20 %.

   

  Med Iridium LED Mini och det intelligenta styrsystemet LumiMotion fick Västerås stad en mycket energieffektiv belysningslösning som ökadetryggheten och trafiksäkerheten på gång- och cykelvägen i ÖnstaGryta. De gamla kvicksilverarmaturerna förbrukade 450 kWh per åroch armatur. De nya LED-armaturena inklusive dimeffekten förbrukarbara cirka 100 kWh per år. Det blir en energibesparing på 350 kWhoch minskade CO2-utsläpp med 35 kg per år och armatur. Belysningssystemethar en livslängd på 60000 timmar och vid en brinntid på4000 timmar per år håller det i minst 15 år. Det innebär att Västeråsstad även minimerar underhållskostnaderna för belysningen.

  LumiMotion

     

  LumiMotion

  By intelligently sensing activity around it, LumiMotion adjusts the lighting to a maximum level when there is activity, and to extremely low levels when there is no activity at all. In this way, the system saves up to 80% energy costs while maintaining safety on the streets.LumiMotion is only available as a Turnkey project solution. Please contact your Philips representative for more information.

  View product

  Liknande projekt