Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Kristiansund kommun

  går mot framtidens

  utomhusbelysning

  Kristiansund kommun,
  Møre och Romsdal, Norge


  Norska kommuner har enorma uppgraderingsbehov av gatubelysningen på grund av energi- och miljökrav. I Kristiansund är man i full gång med att implementera Philips CityTouch LED-utomhusbelysning, och ser omedelbart stora fördelar.

  Drift och
  underhåll är

  otroligt mycket enklare. Vi är överraskade över hur bra detta system är- det är genialt.”

   

  - Christian Henrik Toven, Driftsingenjör Stadsbyggnadskontoret

  "Vi är med i en spännande utveckling. Om vi ser ett behov för nya funktioner bokar vi in ett möte med Philips. Vi har en kontaktperson hos Philips i Norge och har dessutom samarbete med Philips utvecklare. Vi kan själva administrera flertalet dataval samt upprätta menyer, säger driftsingenjör Christian Henrik Toven i Kristiansund kommun nöjt."

  Utmaningen

   

  Det existerande nätet var uppbyggt under många år och bestod av många olika armaturtyper och ljuskällor. Vid fel behövde kommunen ta sig ut med servicebil och upp med kran för att utreda vilken armatur och ljuskälla det gällde. Sedan behövdes en ny ljuskälla hämtas på lagret, alternativt beställas, och slutligen var man tvungen att ta sig ut med kranen igen, slå av strömmen i grannskapet och byta delar.

  "Norska kommuner har enorma uppgraderingsbehov av gatubelysningen på grund av energi- och miljökrav. Gamla anläggningar kräver digert underhåll av både armaturer och kablar. I Kristiansund är man i full gång med att implementera Philips CityTouch LED-utomhusbelysning, och ser omedelbart stora fördelar."

  Den rätta lösningen

   

  Den nya generationens LED-vägbelysning har en GPRS-sändare som ger kommunen kontinuerlig information. På den digitala kartan kan de läsa av status för varje armatur.


  Systemet indikerar omedelbart om något är fel, istället för att behöva vänta på felmeddelanden från allmänheten som tidigare. Drift och underhåll är otroligt mycket enklare. Den nödvändiga informationen finns på kartan och presenteras på ett lättförståeligt vis.


  Kommunens tjänstemän kan därför problemfritt lära sig systemet själva, efter en kort introduktion.

  CityTouch

  CityTouch

  CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet.

  Lyser upp Kristiansund 
  med CityTouch

  Teamet

  Christian Toven

  Driftsingenjör,

  Stadsbyggnadskontoret

   

  Sven Bjørn Hillesund

  Key Account Manager,

  Philips Lighting Norway

  Liknande projekt