Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Kontorsmiljö med

  IoT-aktiverad uppkopplad belysning

  The Edge, Amsterdam, 
  Nederländerna


  I The Edge ger InterAct Office, det smarta, uppkopplade belysningssystemet från Philips, en bekvämare, produktivare och hållbarare miljö.
  The Edge – IT och innovationer – Philips Lighting

  Innovation är vår
  högsta prioritet

  och vi vill gå steget längre när det gäller dataanalys och få ny kunskap om hur kontorsmiljön används. Vi ser då hur vi kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och skapa en mer hållbar värld.”


  – Eric Ubels, IT-direktör på Deloitte

  The Edge – uppkopplad kontorsbelysning – Philips Lighting
  The Edge – uppkopplad kontorsbelysning – Philips Lighting

  Utmaningen

   

  The Edge är en innovativ byggnad med 40 000 kvadratmeter kontorsyta som ligger i affärsområdet Zuidas i Amsterdam. Det främsta målet med utformningen var att skapa en intuitiv, bekväm och produktiv miljö för de anställda. Den skulle också fungera som en förebild för utformningen av hållbara byggnader runt om i världen.

  The Edge – uppkopplad kontorsbelysning – Philips Lighting

  Rätt belysning

   

  I ett nära samarbete med Philips Lighting har OVG och Deloitte skapat InterAct Office, ett smart, uppkopplat belysningssystem och programapplikationer som använder den senaste tekniken för att tillhandahålla tjänster som ökar flexibiliteten i öppna kontorslandskap.

   

  De anställda kan anpassa belysningen och temperaturen vid sitt eget skrivbord med hjälp av en mobilapp, och fastighetsförvaltarna får information i realtid om drift och aktiviteter. Med hjälp av den informationen kan de maximera byggnadens drifteffektivitet, optimera kontorsutrymmet och minska byggnadens koldioxidavtryck.

   

  I systemet används nästan 6 500 uppkopplade LED-armaturer i en digital belysningsinfrastruktur på byggnadens alla 15 våningar. I 3 000 av armaturerna finns integrerade sensorer som samlar in anonyma data om rörelse, temperatur och belysning. Dessa data skickas till en central programvarulösning som samlar in, lagrar, delar och distribuerar information om de upplysta områdena. 

   

  Drift- och infrastrukturansvariga använder programvaran för att visualisera och analysera data för närvaron i byggnaden, både tidigare och i realtid, och kan på så sätt fatta faktabaserade beslut om hur utrymmet kan användas på bästa sätt och hur arbetsplatserna ska utformas. Dessutom kan de spåra energiförbrukningen och rationalisera driften av byggnaden. 

   

  Sedan InterAct Office installerades har de årliga energikostnaderna sjunkit med 100 000 €, och ytterligare 3,6 miljoner € har sparats in för att ytorna har utnyttjats bättre. Nu är det nästan 1 000 fler anställda som jobbar i de smarta, uppkopplade lokalerna än vad som var tänkt från början. Det har gjort The Edge till Deloittes mest kostnadseffektiva kontor i hela världen – och dessutom det populäraste. Det är nämligen fyra gånger fler som söker jobb hos Deloitte nu än normalt sett.

  I ett nära samarbete med Philips Lighting har OVG och Deloitte skapat InterAct Office, ett smart, uppkopplat belysningssystem och programapplikationer som använder den senaste tekniken för att tillhandahålla tjänster som ökar flexibiliteten i öppna kontorslandskap.

   

  De anställda kan anpassa belysningen och temperaturen vid sitt eget skrivbord med hjälp av en mobilapp, och fastighetsförvaltarna får information i realtid om drift och aktiviteter. Med hjälp av den informationen kan de maximera byggnadens drifteffektivitet, optimera kontorsutrymmet och minska byggnadens koldioxidavtryck.

   

  I systemet används nästan 6 500 uppkopplade LED-armaturer som skapar en digital belysningsinfrastruktur på byggnadens alla 15 våningar. I 3 000 av armaturerna finns integrerade sensorer som samlar in anonyma data om rörelse, temperatur och belysning. Dessa data skickas till en central programvarulösning som samlar in, lagrar, delar och distribuerar information om de upplysta områdena.

   

  Drift- och infrastrukturansvariga använder programvaran för att visualisera och analysera data för närvaron i byggnaden, både tidigare och i realtid, och kan på så sätt fatta faktabaserade beslut om hur utrymmet kan användas på bästa sätt och hur arbetsplaserna ska utformas. Dessutom kan de spåra energiförbrukningen och rationalisera driften av byggnaden.


  Efter installationen av InterAct Office minskades de årliga energikostnaderna med 100 000 €, och ytterligare 3,6 miljoner € sparades in för att utrymmet utnyttjades bättre. Nu är det nästan 1 000 fler anställda som jobbar i de smarta, uppkopplade lokalerna än som var tänkt från början. Det har gjort The Edge till Deloittes mest kostnadseffektiva kontor i hela världen – och dessutom det mest populära. Det är nämligen fyra gånger fler som söker jobb hos Deloitte nu än normalt sett.

  Se mer av historien om The Edge

  Individuell reglering

  Individuell reglering

  Hållbar innovation

  Hållbar innovation

  Anläggningsförvaltning

  Anläggningsförvaltning

  Kontakta oss

   

  Vill du veta mer om tekniken och lösningarna som används i The Edge?

   

  Skriv till oss

  Kontakta oss

  Banbrytande inom
  uppkopplad belysning

  Teamet

  OVG Real Estate

  Kund

  Ron Bakker, Lee Polisano, PLP Architecture, OeverZaaijer

  Arkitekter

  Babette Bouman, Laura Atsma, Rick Rijksen, Fokkema & Partners

  Inredningsarkitekter

  Deerns

  Ingenjörer

  Liknande projekt