TL-X XL

T12-lampa med lång livslängd för explosionsfria miljöer