Xitanium Lite LED-driftdon – programmeringsbart

Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer