StoreFlow

Philips StoreFlow: ett nytt koncept för belysning av gångar med hög kontrast