GreenSpace

Philips GreenSpace – Högeffektiv, hållbar LED-lösning med 65 % återvunnet material