HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

För flexibilitet i armaturdesign