Oslagbar inomhusbelysning

Produktfördelar

Vi erbjuder de senaste högeffektiva LED-idrottsbelysningssystemen som ger kompletta belysningslösningar med PerfectPlay, Dynalite, eller Interact Pro och integrerade LED-strålkastare för alla typer av inomhusidrott. Systemen uppfyller alla krav för de minsta till de mest komplexa inomhusanläggningarna.

Belysning för tennisbanor inomhus – LED-inomhusstrålkastare

Belysning för tennisbanor inomhus

Målet är att se till att både spelare och åskådare tydligt kan se och följa matchen. Bollen, oberoende av var den är och vilken hastighet den har, måste alltid synas tydligt. Bra synlighet kräver tillräcklig kontrast mellan föremål och deras bakgrund, bra belysningsnivåer och jämn ljusfördelning över spelplanen (enhetlighet).

Belysning för inomhuspool – LED-inomhusstrålkastare

Belysning för inomhuspool

Det viktigaste kravet för användarnas säkerhet är att erbjuda lämplig belysning och att kontrollera reflektionerna från vattenytan. Kontroll över ytreflektion är extra viktigt så att personal kan hjälpa simmare med problem i poolen. På grund av poolkonstruktionens komplexitet och begränsningar för placering av strålkastare är det viktigt att belysning tas med i beräkningarna så tidigt som möjligt när poolen designas.

 Belysning för multisporthall – Philips strålkastarbelysning

Sporthall för flera sporter

Sportanläggningar designade för många sporter måste ha belysning som uppfyller kraven för de olika sporter som ska utövas. Var noga med att belysningsdesignen ger enhetligt ljus, är tillräckligt upplyst och att bländningar minimeras. Belysningen ska placeras så att spelarnas och domarnas sikt inte hindras.

Belysning för ishockey – Inomhusstrålkastare

Belysning för ishockey

Synlighet för föremål i rörelse är beroende av vinkel, hastighet och belysning av föremålets bakgrund samt belysning av omgivningen. Det krävs hög standard på belysningen eftersom den lilla svarta och snabba pucken måste kontrastera mot isen för att åskådare och spelare ska kunna hålla ögonen på den. Detta gäller särskilt när det är långt mellan isen och åskådarna, till exempel i arenor eller hallar.

Eftersom isen sprider ljuset bra bör det inte finnas några starka ljusmönster som kan distrahera från matchen. Det är viktigt med stor enhetlighet för att pucken ska synas.

Belysning för Padel

Belysning för Padel

Målet är att se till att spelare tydligt kan se matchen. Bollen, oberoende av var den är och vilken hastighet den har, måste alltid synas tydligt. Bra synlighet kräver tillräcklig kontrast mellan föremål och deras bakgrund, bra belysningsnivåer och jämn ljusfördelning över spelplanen (enhetlighet).

Få flexibilitet och kontroll över belysningen med PerfectPlay

Vill du ta reda på mer?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.