När säkerhet är det viktigaste

Flygsidan

I flygsidan på flygplatsen är det hög aktivitet som måste hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Belysningen ska vara tillräckligt stark så att personalen kan utföra visuella uppgifter, men inte så stark att den orsakar bländning och obehag.

Mer om belysning för terminaler

Plattor

De områden där flygplanen parkerar för att lasta på eller lasta av gods, passagerare och bagage ska vara effektivt upplysta för att nödvändiga åtgärder som tankning och säkerhetskontroller ska kunna utföras.

Klart vitt ljus hjälper personalen att hantera gods, catering och bränslepåfyllning och läsa information på rätt sätt. Det är även lugnande för passagerare som väntar på att gå ombord vid gaten, eftersom de kan se att skydds- och säkerhetsprotokoll alltid efterlevs.

Hangarer

Hangarer

Bakom kulisserna behöver supportpersonalen utföra alla delar av det rutinmässiga underhållsarbetet. Effektiv belysning är viktig för att arbetet ska vara produktivt och effektivt. Klart, vitt ljus förbättrar inte bara synligheten, utan kan även hjälpa personer som arbetar sent på kvällen att hålla sig pigga och fokuserade. På så vis kan du minimera störningar och förbättra flygplatsens säkerhet.

Royal Mail NDC lagerbelysning

Logistik

Det är viktigt att se till att medarbetarna har en säker miljö i logistikområdena. Mycket enhetlig och riktad vit LED-belysning hjälper till att eliminera skuggor och mörka hörn där olyckor kan inträffa. Våra flexibla och lättanvända belysningssystem gör att du kan skapa rätt ljusnivåer där de behövs, vilket gör verksamheten mer effektiv med högre kvalitet. Vi samarbetar med er för att uppfylla era belysningsbehov och hjälper till att skapa ett intuitivt och modernt belysningssystem med alla funktioner.

Vill du ta reda på mer?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter för frågor och mer information.