Fler varumärken från

Väg- & gatubelysning för
effektiva och livskraftiga städer

Spara energi och öka trafiksäkerheten med intelligent gatubelysning

 

Komplexiteten i transportinfrastrukturen innebär att det krävs olika typer av belysning för att trafiken ska flyta på bra, att människor ska känna sig trygga och att städer kan hålla nere kostnader. Smart LED gatubelysning är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för städerna i dag – och även i framtiden. Philips LED gatubelysningssystem är smarta och mångsidiga så att du kan hantera, underhålla och övervaka hela systemet på enkelt och effektivt sätt.

Reducera kostnaderna

Sänk energiförbrukningenmed upp till 50 % med ansluten vägbelysning. 
 

Fjärrhantering sänker underhållskostnaderna och minskar driftutgifterna.
 

Mindre koldioxidutsläpp för en grönare, mer hållbar stad

Förbättra upplevelsen

Exakt och transparent belysningsdata för flexibel, effektiv arbetsflödeshantering.

 

Fjärrhantera alla uppkopplade gatlampor på säkert sätt.

 

Intuitivt användargränssnitt och kartbaserade visualiseringar ger snabb och enkel åtkomst

Bygg varumärket

Koppla upp nya och befintliga gatlampor snabbt och enkelt

 

Automatiska, aviseringar för snabbt agerande vid avbrott och andra systemproblem

 

Verktyg för hantering av arbetsflödet ger bättre beslutsfattande genom insikter om belysningsresultat

Våra system inom vägbelysning

Fjärrhantering och optimering av arbetsflöden ger ökad effektivitet och ökar även flexibiliteten

CityTouch hanteringssystem för gatubelysning

Mät, hantera, övervaka

CityTouch app för uppkopplad belysning

Analysera, planera, underhåll  

CityTouch arbetsflödesapp

Öppna system för att utveckla smarta städer

CityTouch öppna system

Säkrare, renare, mer energieffektiv gatubelysning

Väg- och stadsbelysning
Smart Cities

Smarta städer


Se hur digitala teknologier gör städer mer beboliga, flexibla, kostnadseffektiva och hållbara.
 
Interact City

Interact City


Vill du dra nytta av fördelarna som ansluten LED-belysning och tillhörande mjukvara ger din stad,och göra den smartare och bättre för invånarna?

Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Inspirerad? Få en experts åsikt kring ditt projekt
Vilket belysningssystem passar just ditt projekt? Få hjälp av våra erfarna specialister genom att fylla i formuläret nedan.

Philips Lighting för vägar och gator
Fullt stöd för och kompletta insikter gällande stadens gatubelysningspunkter

Professionella tjänster

Belysningsinsikter och anpassad design

Professionella tjänster

 

Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

Tjänster under livscykeln

Förläng livslängden för belysningen

Tjänster under livscykeln

 

Belysningens infrastruktur är en av organisationens mest värdefulla och viktiga tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

Managed Services

Resultatbaserad prestanda för belysningen

Managed Services

 

Varför inte outsourca hela belysningsinfrastrukturen så att du inte behöver bekymra dig överhuvudtaget? Managed Services tar hand om det åt dig – från initial design och installation till problemfri drift och underhåll. Vi kommer även att ta hänsyn till ekonomisk hållbarhet och hjälpa till att minimera koldioxidavtrycket.

Managed Services
Resultatbaserad belysning på vägar och gator

Standard Managed Services
Problemfria besparingar med resultat

 

Philips erbjuder ett sortiment tjänster med resultatgaranti för stadens gatubelysning.

 

 • Energibesparingar genom energisnåla belysningsprodukter och fjärrhanteringssystem
 • Hantering av ljusnivå ser till att lagstadgade standarder följs
 • Tjänstenivåavtal ser till att stadens gatlampor alltid fungerar
 • Garanterad upptid för belysning på offentliga platser gör att invånarna känner sig trygga, säkra och välmående

Tjänster under livscykeln
Förläng livslängden för gatubelysningen

Grundpaket

Skydda investeringen

 

 • Regelbundna kontroller av stadens gatubelysningssystem inklusive uppdateringar av programvara
 • Få grepp om möjliga problem och åtgärda dem snabbt med förebyggande underhåll
 • Fjärrassistans och snabb support vid eventuella problem under arbetstid

Premium Package

Problemfri drift

 
 • Fullständig täckning med fast årsavgift ger bättre kontroll på kassaflödet
 • Serviceplan som omfattar allt arbete och material som krävs för att åtgärda eventuella problem
 • Specialutbildade servicetekniker tar hand om förebyggande och förbättrande underhåll på plats för att säkerställa optimalt belysningsresultat
 • Checklista över tillgångarna presenteras efter varje granskning

Premium+ paket

Optimera prestanda

 
 • Grundlig analys av stadens användning och behov av gatubelysning med detaljerade rapporter
 • Fortlöpande rådgivning av specialister
 • Fortlöpande personalutbildning Fortsatt
 • systemoptimering och innehållshantering
 • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices Portal

Professionella tjänster
Insikter om stadsbelysning och anpassad design

Gransknings- och designtjänster

 

Ett gatubelysningssystem kopplar samman många belysningspunkter över väldigt stora avstånd. För att hantera alla resurser i staden behövs detaljerad information i realtid om alla olika ljuspunkter och om systemet som helhet Alla störningar av tjänsten kan påverka trafikflödet och säkerheten för stadens invånare.

 

Vi kan hjälpa till att samla in och analysera data från belysningspunkterna i staden och se till att staden fortsätter att fungera smidigt.

Rådgivningstjänster

 

Uppgradering av gatubelysningsplanen kan drastiskt minska stadens energikostnader samtidigt som det förbättrar livskvaliteten för invånare som befinner sig på offentliga platser. Våra Consulting Services hjälper er att skapa en optimerad, mer effektiv belysningsplan – det kan vara allt från en helt ny installation till en enkel efteranpassning med LED.

 

Philips är en långsiktig partner för stadsbelysning. Vi presenterar de bästa alternativen för att förbättra ljuskvalitet på gator och stadens offentliga platser. Våra rådgivningstjänster erbjuder en mängd alternativ, inklusive visualiseringar av slutlig installation, modeller och migrering av belysningsdata.

Projekt inom gatubelysning

Projekt:
Buenos Aires

Projekt:
Los Angeles

Projekt:
Siegburg

Vi är partner med

Deloitte
Vodafone
Cisco
Sap

Inspirerad?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information