Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Promenera utan att oroa dig

  Förhindrar olyckor

   

  Vitt ljus ger inte bara en ökad känsla av trygghet – det kan faktiskt hjälpa till att minska risken för bilolyckor. Modern forskning visar att vitt ljus också underlättar för fotgängare, eftersom det är mindre risk att de snubblar över hinder eller ojämnheter på gångvägarna.

  Närbild på en stolparmatur på en gata belyst med vitt ljus från Philips

  En vetenskaplig syn på vitt ljus

   

  Lighting Research Center i Troy, New York undersökte om vitt ljus kan förbättra motorförares periferiseende. En särskild tavla placerades bredvid en vägsträcka som simulerade rörelse både mot och bort från vägen. 13 testpersoner genomgick en serie tester under dag- och sedan kvällstid med vägen belyst av CosmoWhite och gul högtrycksnatriumbelysning.

   

  Totalt utfördes 686 separata tester där tavlan rörde sig slumpvis. När tavlan rörde sig bort från vägen förväntades förarna öka farten. När den rörde sig mot vägen förväntades förarna bromsa.

  Vitt ljus från Philips lyser effektivt upp en gata

  Avslöjande forskning

   

  Resultatet visade att det fanns en statistiskt märkbar skillnad i reaktionstid mellan vitt och gult ljus när det gällde att gasa och bromsa. I båda fallen var reaktionstiden kortare med vitt ljus, vilket antyder att förarna snabbare kunde upptäcka föremål vid vägkanten i vitt ljus.

  Trafikerad gata i ett bostadsområde med belysning från Philips

  Vetenskapen bakom lösningen

   

  För att du ska kunna se ett föremål måste det finnas en viss luminansskillnad (d.v.s. kontrast) mellan föremålet och bakgrunden. Kontrasttröskeln är den lägsta skillnad som krävs för att det mänskliga ögat ska kunna urskilja föremålet, utan att nödvändigtvis kunna urskilja färg eller detaljer.

   

  En lägre kontrasttröskel innebär att det är lättare att upptäcka ett föremål. Tester visar att vitt ljus ger en lägre luminanströskel än gult ljus, särskilt vid stora vinklar och låga ljusnivåer. Det innebär att det är lättare att se människor eller andra föremål i vitt ljus. Den låga luminanströskeln hos vitt ljus bidrar alltså till förbättrad säkerhet för föraren och andra trafikanter.

  Väl upplyst bostadsområde med vitt ljus från Philips