Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Stärk ditt
  varumärkes goda rykte

   

   

  Framgångsrik ledning

  Ge din offentliga profil en välbehövlig kick med hållbar belysning. Ett rykte om miljövänlighet kan ge dig den extra konkurrenskraften för att vinna patienter till ditt sjukhus. Dessutom kan ett högt hållbarhetsbetyg uppmuntra fler kunder och affärsverksamheter att vilja samarbeta med dig.
  Sköterskor på ett miljövänligt sjukhus belyst med Philips-belysning

  Omedelbara resultat, långsiktiga fördelar

   

  Miljövänlig belysning ger verksamheten en kick både kortsiktigt och i det långa loppet. De omedelbara fördelarna är minskade kostnader, gladare personal och ökad patientnöjdhet. De långsiktiga fördelarna är att ditt byggnadsvärde ökar med upp till 16 % och att investerare kommer att känna sig trygga med att din verksamhet är noga med att uppfylla sitt samhällsansvar.

  Läkare pratar med mor och dotter under miljövänlig belysning från Philips

  Tilltala fler

   

  Hållbarhet bygger broar. Miljötänk hos sjukhusledningen och i byggnaden har positiva effekter på hur människor uppfattar ditt varumärke. När du visar ditt engagemang i miljön stärker du ditt goda rykte och blir mer tilltalande för personal, patienter, samarbetspartners, investerare och hela samhället.

  Förbättrad miljö i ett sjukhusväntrum med hållbar hälso- och sjukvårdsbelysning från Philips

  Visste du att?

   

   

  Upp till 16 % ökning av byggnadsvärdet för miljövänliga byggnader jämfört med konventionella byggnader
  Ökning av byggnadsvärdet för miljövänliga byggnader jämfört med konventionella byggnader
  0,9–29 % beräknad kostnad för miljövänliga byggnader (baserat på prognoser och undersökningar av designen) jämfört med –0,4 % ¬¬¬¬¬– 12,5 % kostnad för miljövänliga byggnader (faktiska kostnader baserat på olika studier)
  Beräknad kostnad för miljövänliga byggnader (baserat på prognoser och undersökningar vid designfasen)

  jämfört med

  0,9–29 % beräknad kostnad för miljövänliga byggnader (baserat på prognoser och undersökningar av designen) jämfört med –0,4 % ¬¬¬¬¬– 12,5 % kostnad för miljövänliga byggnader (faktiska kostnader baserat på olika studier)
  Beräknad kostnad för miljövänliga byggnader (faktiska kostnader baserat på olika studier)