PerfectPlay extrafunktioner:

• Enkel styrenhet som alla kan sköta
• Möjlighet för att generera rapporter om belysningsförbrukning och användning
• Pålitlig kommunikation direkt genom elnätets kablar
• Speciellt installationsverktyg för enkel konfiguration och systemuppgraderingar
• Fjärrsupport och smidiga programuppgraderingar
• Möjlighet till flera användargrupper och profiler för hög säkerhet och för att garantera bästa möjliga energibesparingar
• Fjärråtkomst till systemparametrar för att kontrollera systemets skick
• Framtidssäkrad arkitektur tack vare molnteknologi
• Enkel efteranpassning - eliminerar avbrott och kostsamma kabelarbeten
Felupptäckt

PerfectPlay standardfunktioner:

• Högkvalitativ belysning – förbättrar visibilitet och säkerhet vid idrott och minskar ljusspill

• Energieffektivt, sänker kostnader, och främjar det "gröna" arbetet för idrottsanläggningen

• Låga underhållskostnader tack vare lång livslängd för LED-belysning

• Uppfyller krav från internationella och nationella idrottsförbund för olika belysningsklasser

Molnteknologi