CoreLine Projector gen2

CoreLine Projector – för alla projekt där belysningen är A och O