LED-gatubelysning ger hög ljuskvalitet
LED-armaturer är digitala enheter, i princip som små datorer. Med användning av rätt elektronik kan de anslutas till datornätverk och skapa ett uppkopplat belysningssystem.
Smart LED-belysning lyser upp vägar och gator
Uppkopplade belysningssystem ansluter till nätverk och personer med hjälp av vanliga ledningar och trådlös kommunationsteknik – eller en kombination av båda.
Tekniker installerar uppkopplad teknik
Uppkopplade belysningssystem kontinuerligt driftsdata, inklusive energiförbrukning, drifttimmar, interntemperatur, fel samt plats och specifikationer för de olika ljuspunkterna.
Samla in data från sensorer på lyktstolpar med LED-belysning
Sensorer kan läggas till i uppkopplade belysningssystem för att samla in information. Eftersom belysning redan är installerad inomhus och i stadsmiljöer är uppkopplade belysningssystem ett utmärkt sätt att skapa ett omfattande nätverk av sensorer.
Uppkopplad teknologi ger datadriven information
Med molnlagring, dataanalys och programpaneler går det att använda data som samlats in via belysningssystemet och få nya insikter i händelser och drift. Det gör också att vi kan komma åt den enorma potential som finns i Internet of Things.