Du besöker nu Philips lightings webbplats. Det finns en lokal version tillgänglig för dig.
Förslag

  Desinficera ditt hem från bakterier på ett effektivt och enkelt sätt

  Skydda ditt hem mot virus och bakterier med UV-C-belysning

   

  Philips UV-C-desinfektionsprodukter inaktiverar effektivt virus och bakterier på bara några minuter. Inbyggda sensorer och timers ger ett extra skydd för dig och din familj.

  wallet, phone and keys
  icon bacteria
  Alla bakterier och virus som hittills testats svarar på UV-C-desinfektion2
   
  icon laboratory
  Våra UV-C-produkter för ytdesinfektion, tillsammans med våra UV-C-ljuskällor, kan inaktivera SARS-CoV-2 (viruset som orsakar COVID-19) på ytor med mer än 99%, till nivåer som inte går att mäta3
  icon minutes
  Desinficerar ytor och föremål på några minuter1

  Vad är UV-teknik?

   

  UV-C ligger inom intervallet 100-280 nm. I diagrammet kan man se att den bakteriedödande effekten är spm högst vid 265 nm med minskningar på båda sidor. Philips UV-C-lågtryckslampor har sin främsta strålning vid 254 nm, där effekten på DNA är 85% av toppvärdet på 80% på IES-kurvan. Våra bakteriedödande lampor är därför extremt effektiva när det gäller att bryta ner mikroorganismernas DNA. Detta innebär att de inte kan spridas och orsaka sjukdomar.

   

  Mikroorganismernas effektiva resistens mot UV-ljus varierar avsevärt. Dessutom påverkar miljön för en viss mikroorganism i hög grad den stråldos som krävs för att förstöra den.

  uv-c tech
  uv-c graph

  Philips UV-C-desinfektionsprodukter

  UV-C-bordslampa

  silver product

  UV-C-minibox

  Minibox

  UV-C luftrenare

  aircleaner
  icon use
  Lätt att använda, med en enkel kontrollpanel och inbyggd röstvägledning
  icon protection
  Sensorer och timers ger ett extra skydd
  icon experience
  Philips har 35 års erfarenhet inom UV-C-belysning

  Våra UV-C-produkter är enkla att installera och använda

  Philips UV-C disinfection desk lamp
  Philips UV-C box

  Vanliga frågor

  UV-C-bordslampa för desinfektion

  Utseendet och känslan hos Philips UV-C-bordslampa är väldigt lik konkurrenternas, vad skiljer Philips åt?

  De flesta konkurrenter använder ett armaturhus av plast som lätt tar skada efter kortvarig exponering för UV-C. Philips UV-C-bordslampa har ett armaturhus av metall som håller längre när den utsätts för UV-C.

  Hur kan vi försäkra oss om att det är säkert att återvända till rummet?

  En högkvalitativ mikrovågssensor används för att upptäcka människor och djur. Vid upptäckt upphör driften av UV-C-bordslampan automatiskt. 

  Hur länge bör Philips UV-C-bordslampan vara tänd för effektiv desinfektion?

  Badrum/Kök: 15 min

  Sovrum: 30 min

  Vardagsrum: 45 min

  Desinfektionseffektiviteten varierar beroende på desinficeringstiden, avstånd och typ av yta/föremål 
  *vardagsrum -  28m2, 3m avstånd, sovrum - 20m2, 2,5m avstånd, badrum/kök - 13m2, 2m avstånd.

  Vilka är garantivillkoren för Philips UV-C-bordslampan?

  2 års garanti från och med datumet på kvittot eller inköpsbeviset. Philips UV-C-bordslampan kommer att direktersättas eftersom den endast kan ersättas som en enhet. 

   

  *Produktens effektivitet när det gäller inaktivering av vissa virus, bakterier, protozoer, svampar eller andra skadliga mikroorganismer beskrivs i den bruksanvisning som medföljer produkten. Signify lovar eller garanterar inte att användningen av produkten kommer att skydda eller förhindra någon användare från infektion och/eller kontaminering med virus, bakterier, protozoer, svampar, sjukdomar eller sjukdomar. Produkten är inte godkänd, avsedd, och får inte användas för att desinficera medicinsk utrustning eller i medicinska miljöer. Signify tar inte något som helst ansvar för eventuella anspråk eller skador som kan uppstå från eller relatera till användning av produkten utanför dess avsedda användning eller i strid med dess tillämpnings- och driftsinstruktioner, som beskrivs i den bruksanvisning som medföljer produkten.

  Kan den användas i sjukvårdsmiljöer?

  Denna UV-C-enhet är inte godkänd eller certifierad som medicinsk utrustning och kan inte användas för att desinficera ytor på medicinsk utrusting (t.ex. medicinsk utrustning i ett rum, kirurgiska munskydd och/eller andningsskydd).

  Kan denna enhet inaktivera COVID-19?

  Data från National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) vid Boston University, insamlad genom laboratorieexperiment (data publiceras i en framtida forskningsartikel från Boston University), visar att Signifys UV-C-ljuskällor som bestrålar ytan på ett material inokulerat med SARS-CoV-2 (viruset som orsakar till COVID-19) med en UV-C-dos på 5mJ/cm2 (exponeringstid på 6 sekunder) minskar SARS-CoV-2-viruset på den aktuella ytan med 99%. Studien visade vidare att en UV-C-dos på 22mJ/cm2 minskade SARS-CoV-2-viruset på den aktuella ytan med 99,9999% (exponeringstid 25 sekunder).

  NEIDL är en toppmodern laboratorieanläggning med inneslutningsnivåer som sträcker sig från biosäkerhetsnivå -2, -3 till -4.
   

  Det experiment som ligger till grund för dessa testresultat och data utfördes av Dr. Anthony Griffiths, docent i mikrobiologi vid Boston University School of Medicine, och Dr. Griffiths team i National Emerging Infectious Diseases Laboratories vid Boston University i Boston, Massachusetts, USA.3 Variabler tillgängliga på begäran.

  Finns det några certifieringar för Philips UV-C-bordslampan?

  Denna UV-C-enhet är certifierad enligt följande standarder
  Standard/riktlinjer: Säkerhet
  UV-C-säkerhet: GLA-riktlinjer för UV-C-säkerhet inklusive IEC 62471

  UV-C-box för desinfektion

  Kan jag använda UV-C-boxen när människor och djur är i närheten?

  Boxen är en sluten enhet som är utformad för att hålla UV-C-ljuset inneslutet. Den stängs automatiskt av om locket öppnas under drift. Följ instruktionerna och varningar för korrekt användning.

  Hur lång tid tar det för UV-C-boxen att desinficera små föremål?

  Det finns tre desinfektionscykler att välja mellan, beroende på hur många föremål du placerar i boxen. Vi rekommenderar 10 minuter om boxen är fylld till 50%, 15 minuter om boxen är fylld till 75% och 20 minuter om boxen är fylld till 100%. OBS: fyll inte boxen för mycket, eftersom det kan resultera i att vissa föremål eller ytor blockeras från exponering av UV-C-ljuset, vilket gör det ineffektivt. Stapla inte föremål eller blockera på annat sätt ytor från UV-C-exponering.

  Behöver jag placera föremålen i boxen på något särskilt sätt?

  Nej, insidan av rostfritt stål är mycket reflekterade för effektiv desinfektion, oavsett vilket håll föremålen är vända åt. Vi har inkluderat en särskild bricka att lägga dina minsta personliga föremål på under desinfektionscykeln. OBS: fyll inte boxen för mycket, eftersom det kan resultera i att vissa föremål eller ytor blockeras från exponering av UV-C-ljuset, vilket gör det ineffektivt. Stapla inte föremål eller blockera på annat sätt ytor från UV-C-exponering.

  Vad händer om föremålen jag vill desinficera är fuktiga?

  Inga problem. Torkningsfunktionen tar bort all fukt från föremålet. Det finns också en autofunktion som torkar och desinficerar föremål i en cykel. Observera att användning av torkningsfunktionen eller desinfektions- och torkningsfunktionen på elektroniska produkter kan skada din produkt. Läs bruksanvisningen för instruktioner och varningar om korrekt användning.

  icon caution

  Varning

  Exponering för UV-C-strålning kan vara skadlig för människor och djur. Följ alla säkerhetsanvisningar i produktmanualen före användning. 
  1. Desinfektionseffektiviteten varierar beroende på desinficeringstiden, avstånd och typ av yta/föremål. See produktmanual/hemsida för detaljer.
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Reviderad, uppdaterad och utökad av Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns och James R. Bolton. Med tidigare bidrag av Gabriel Chevrefils (2006) och Eric Caron (2006). Med granskning av Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) och Karl G. Linden.
  3. I laboratorietester minskade Signifys UV-C-ljuskällor SARS-CoV-2-virus på en yta till under mätbara nivåer på bara 9 sekunder (Nadia Storm et al., 2020, tillgänglig här). I denna studie applicerades en exponering för UV-C-strålning på 0,849 mW/cm2 under 9 sekunder, vilket resulterade i en UV-C-dospå 7,64 mJ/cm2. Våra UV-C-desinfektionsprodukter (tillsammans med våra UV-C-ljuskällor) uppnår samma nivå av virusinfektivitetsreduktion så länge samma UV-C-dos uppnås på varje yta som bestrålas.
  4. A comparison of pulsed and continuous ultraviolet light sources for the decontamination of surfaces. McDonald K.F., Curry R.D., Clevenger T.E., Unklesbay K., Eisenstark A., Golden J., Morgan R.D. IEEE Trans. Plasma Sci. 2000;28:1581–1587. doi: 10.1109/27.901237.